Johan Goethals's research while affiliated with KU Leuven and other places

Publications (22)

Article
Full-text available
Sinds enige tijd staat de problematiek van wetenschapsfraude hoog op de agenda, zo ook in de criminologie. In dit editoriaal willen we deze discussie kaderen. Het ligt niet in onze bedoeling om aan koppensnellen te doen. We zullen dan ook zorgvuldig vermijden om in dit editoriaal namen van in opspraak gekomen personen of instellingen te noemen. We...
Book
Full-text available
Dit eerste criminografische verzamelwerk in de reeks Panoptiocn Libri, is er op gericht de interesse voor criminografie en methodologie onder criminologen te vergroten. Het rapporteert over criminografische en methodologische onderwerpen die zich afspelen op diverse echelons van de strafrechtsbedeling. De volgorde van de bijdragen is ook op die man...
Article
Full-text available
Samenvatting Volgens van Swaaningen en Van De Bunt wordt de Vlaamse arbeidsmarkt voor criminologen gekenmerkt door een aantal beroepsgroepen die specifiek zijn voor afgestudeerde criminologen, terwijl in Nederland deze criminologische beroepen nog dienen te worden gecreëerd. In deze bijdrage vragen Ponsaers, Enhus en Goethals zich af of er in Vlaan...
Article
Full-text available
In deze bijdrage werd de invloed van interpersoonlijke factoren op pedoseksualiteit onderzocht. De variabe- len ouderlijke sensitiviteit, veilige romantische volwassen hechting, vertrouwen en persoonlijkheids- stoornissen, werden in een hypothetisch model ingebracht en getoetst bij een groep pedoseksuelen. Op grond van fitindices vonden we dat het...
Article
Full-text available
‘Fear of crime’ research is gradually outgrowing the tenacious criticism of being caught within a conservative methodological frame, inherent to the era when the research tradition originated. Over time, the idea that ‘fear of crime’ can be measured in a reliable and valid way by using a single indicator has been questioned. However, using more adv...
Article
This study examined parental sensitivity, relational attitude (i.e., trust, friendship, adult romantic attachment), and personality disorders in the aetiology of sexual offences among a group of 84 child molesters and a matched normal control group (n = 80). The child molesters were selected from either a community-based, educational training progr...
Article
Some important authors in the field of sexual delinquency stress the importance of inadequate attachment in the aetiology of sexual abusive behaviour. This contribution reports on parental sensitivity, trust, intimacy and adult romantic attachment in a group of sexual offenders (exhibitionists, child molesters and child rapists) and a matched norma...
Article
This article represents an analysis of the literature on sex‐based selection processes in the criminal justice system. It is only since the feminist wave of the sixties that sexual discrimination has been considered as an issue of importance in the study of the criminal justice system and that female criminality has been looked at more thoroughly....

Citations

... Centraal staat de idee dat relatieve verschillen in zelfgerapporteerde delinquentie kunnen worden verklaard vanuit verschillen in theoretisch relevante achtergrondkenmerken en attitudes. Hoewel aanvankelijk door velen omarmd als zinvol alternatief voor statistieken van geregistreerde criminaliteit, heeft het optimisme tegenover deze methode, dat kenmerkend was voor de eerste helft van de jaren tachtig van vorige eeuw (hirschi et al., 1981), reeds lang plaatsgemaakt voor een meer kritische blik (Van KercKVoorDe, 1995;GoethaLs et al., 2002;Ponsaers & PauWeLs, 2003). Heel vaak viel daarbij de vraag naar de betrouwbaarheid (bruinsma, 1991gepareerd door Van Der heiJDen et al., 1995) en de geldigheid van de methode (hes-sinG & eLffers, 1995;farrinGton et al., 1996). ...
... 6 alsook in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011(Federale Politie, 2008. Hoewel in België in deze tijdspanne een aantal stappen werden gezet inzake bestuurlijke handhaving (met name de ontwikkeling van de gemeentelijke administratieve sancties), bleef een volwaardige bestuurlijke handhaving zoals die in Nederland werd ontwikkeld uit (Bruggeman, 2009). Net daar is een breuklijn terug te vinden tussen Nederland en België. ...
... These items were answered with a five-point scale ('completely agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, completely disagree'). Unfortunately, these items were all worded in the same direction, excluding the potential to control for and model some style factors present in answering behaviour, such as acquiescence (Pleysier et al., 2003). ...
... Het zal er naar ons gevoelen in grote mate op neerkomen dat vernieuwend handelen zich zal ontwikkelen in een 'triple helix'-structuur (Fuller, 2000), waarbinnen zowel de overheid, het ondernemingsleven als het wetenschappelijk onderzoek hun plaats kunnen krijgen, met respect voor elkaars eigenheden. Een dergelijk project vergt evenwichtskunst, ook wat betreft de toegang voor onderzoekers van noodzakelijke (interne) bronnen en het openbaar maken van onderzoeksresultaten. Het behoort tot het wezen van wetenschap dat zij in een dergelijk project een kritische functie opneemt (Goethals & Ponsaers, 2014b). ...
... Het is dan dat de eerste Nederlandse criminologische instituten zijn ontstaan (Van Swaaningen, 2000). Deze instituten werden echter nooit Peters, 1980;Peters & Van Kerckvoorde, 1984;Van Kerckvoorde & Puttaert, 1988;Puttaert & Van Kerckvoorde, 1992;Goethals, Goris & Maes, 1997;Goethals & Pleysier, 2000. Zie tevens: Decorte, 2000Eliaerts, 2000. ...
... The chivalry theory, on the other hand, has received more support. The chivalry theory, in its purest sense, suggests that women who engage in crimes are treated in a more 'chivalrous' way in court, resulting in more lenient outcomes, because their motives are traditionally viewed as more communal and caring and not regarded as criminal (Allen, 1987;Deering & Mellor, 2009;Goethals et al., 1997;Griffin & Wooldredge, 2006;Nagel & Hagan, 1983). For example, Allen (1987) noted that throughout court trial processes, female offenders who committed serious violent crimes were frequently described with respect to their mental health and internal experiences, leading to doubts about their criminal intentions as well as mitigating moral responsibility. ...
... Researchers have analyzed trends in international mathematics achievement based on overall performance of students using both the TIMSS and the PISA (Baucal et al., 2006;Black and Wiliam, 2007;Takayama, 2007). Although there are several empirical studies on IPD in the educational and psychological measurement literature (e.g., Skykes and Ito, 1993;Juve, 2004;Pleysier et al., 2005), there are only a few that have specifically examined IPD in international assessments. For example, Wu et al. (2006) conducted a comparison study between the U.S. and Singapore to detect IPD. ...
... De rechterhersenhelft staat in voor de mogelijkheid tot reflectie én het onderscheid tussen zichzelf en de ander (Nicolaï, 2003). Deze bespiegelingen zijn belangrijk voor onze doelgroep, omdat uit onderzoek blijkt dat daders van seksueel geweld significant minder veilig gehecht zijn dan andere daders en dan de 'gewone' populatie (Bogaerts, Goethals & Vervaeke, 2002; Fonagy, 1999; Jamieson & Marschall, 2000; Lynn & Burton, 2005; Marshall, Serran & Cortoni, 2000). Binnen deze context is het dan ook niet verwonderlijk dat ze problemen ervaren op de volgende drie gebieden: het kunnen reflecteren over bepaalde ervaringen, het zich kunnen inleven in anderen binnen dezelfde ervaringen, problemen met relatievorming en/of autonomie . ...
... Untersuchungen zeigen, dass Vertrauen in Beziehungen ein wichtiger Faktor interpersonales und soziales Funktionsniveau ist (Bogaerts, Vervaeke & Goethals, 2000). Laut Horowitz und ...
... Therefore, the goal of the present study was to develop a theory-driven hypothetical model by using structural equation modeling (SEM) in a cross-section design. Although we cannot test causal relationships in a crosssectional design, SEM is widely used in social science research to test a hypothetical conceptual model [58][59][60]. In this model (see Fig. 1), complex associations between grandiose and vulnerable narcissism, identity integration, self-control, and criminal behavior were investigated with specific theory-driven hypotheses about the sequential mediation of identity integration and self-control in the link between narcissism and criminal behavior. ...