Jocelyn Wyatt's scientific contributions

Publication (1)

Article
DESIGNERS HAVE TRADIIONALLY FOCUSED ON ENHANCING THE LOOK AND FUNCTIONALITY OF PRODUCTS. RECENTLY, THEY HAVE BEGUN USING DESIGN TOOLS TO TACKLE MORE COMPLEX PROBLEMS, SUCH AS FINDING WAYS TO PROVIDE LOW-COST HEALTH CARE THROUGHOUT THE WORLD. BUSINESSES WERE FIRST TO EMBRACE THIS NEW APPROACH—CALLED DESIGN THINKING—NOW NONPROFITS ARE BEGINNING TO AD...

Citations

... Standford Üniversitesi ve IDEO'nun tasarım odaklı düşünmeye ait beş aşamadan oluşan doğrusal yaratıcı problem çözme modelleri şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir. Yenilikçiliğe ilham vermek ve tüketici deneyimlerinden yola çıkarak sorunları çözmek amacıyla geliştirilen bir kavram olan tasarım düşüncesi, küresel bir yenilik ve tasarım firması olan IDEO tarafından geliştirilmiştir (Brown ve Wyatt, 2010). "Daha erken başarı için erken başarısızlık" ilkesini benimseyen IDEO, öğrenmeyi mümkün kıldığı zaman başarısızlığın kabul edilebilir olduğu fikrini savunmaktadır (Link, 2018). ...