Joan Maria Romaní's scientific contributions

Publication (1)

Article
En aquest article s¿exposen les línies generals dels 87 treballs sobre sociolingüística i planificació lingüística encarregats o promoguts per la de Política Lingüística (DGPL), o auspiciats per aquesta, segons matèries i segons les característiques d¿aquests, entre l¿1 de gener de 1994 i el 31 de desembre del 2001. El conjunt dels treballs comenta...