Jiří Mikulášek's scientific contributions

Publications (2)

Method
Metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR je inovovanou verzí původní metodiky (2018). Novost a hlavní přínos spočívá v komplexním přístupu, který propojuje obory vědy doposud zastoupené ve stávajícím metodickém postupu (arboristika, dendrologie či biologie) se spole...
Technical Report
Full-text available
Veřejně dostupná technická zpráva detailně popisuje inovovaný metodický postup. Zatímco inovovaná metodika oceňování dřevin AOPK ČR ve verzi k roku 2021 obsahuje především aktualizovaný postup ocenění, který je pro zachování přehlednosti textu pro uživatele komentován pouze stručně, komplexní podklady k metodice a inovaci metodického postupu pro ro...