Jean Maitron's scientific contributions

Citations

... Tot i això hem de recordar que la reflexió metodològica que ha envoltat l'elaboració d'aquests diccionaris va tenir el moment àlgid als inicis dels anys vuitanta, quan hi hagué uns intents de reflexió comuna sobre la fenomenologia d'aquest tipus de diccionari: els congressos de Milà, «Biografia i Historiografia», de 1981, i «Històries individuals i moviments col·lectius: els diccionaris biogràfics del moviment obrer», de 1984, per una banda, i el de Linz per l'altra, sobre «Els instruments lexicals per a la història del moviment obrer» de 1982, arribaren a l'exigència de delinear una comparació entre les diferents experiències internacionals, però no arribaren a resultats concrets 28 29 . La comparació deixà clar i evident la insatisfacció dels impulsors del Congrés, segons Alceo Riosa, autor de les conclusions dins el volum que en recull les ponències 30 , per no poder engegar un debat sobre l'estatut científic de les biografies col·lectives del moviment obrer internacional. ...