Jacek Wijaczka's research while affiliated with Nicolaus Copernicus University and other places

Publications (11)

Article
The article summarises the state of research concerning the Reformation in private towns in the Polish Crown (Kingdom). The main question considered is whether the noble town owners forced the inhabitants to accept the confession they themselves professed. The geographical scope of the article covers two provinces of the Crown: Greater Poland (Wiel...
Article
Procesy o czary w czasach wczesnonowożytnych dotyczyły przede wszystkim mieszkańców wsi i miasteczek. W historiografii zachodniej od początku lat siedemdziesiątych XX w. procesy te badane były jako istotny element życia codziennego mieszkańców wsi. W polskiej historiografii problem ten pozostaje na marginesie badań. W artykule autor, bazując na mat...
Article
Anklagen und Prozesse wegen Zauberei in Koschmin wahrend des 17.-18. Jahrhunderts Zusammenfassung Der Beitrag widmet sich Zaubereiprozessen, die wahrend des 17. und 18. Jahrhunderts in Gros und Neu Koschmin (Koźmin Wielki und Koźmin Nowy) verhandelt wurden. Heute bilden beide Kleinstadte die Stadt Koźmin Wielkopolski. Ahnlich wie in vielen anderen...
Article
Abstrakt Jeden ze średniowiecznych sądów Bożych, próba zimnej wody, tzw. pławienie, przeżywała swój renesans w czasach wczesnonowożytnych, jako istotny element procesu o czary. Utrzymywanie się oskarżonej osoby na powierzchni wody było decydującą przesłanką oddania jej w ręce kata na okrutne tortury. Niniejszy artykuł omawia stosowanie próby wody...
Article
This discussion of the Reformation in Poland speculates on whether the ideas of Luther, Calvin, and/or certain more radical reformers could have won over sufficient support in the kingdom of Poland to displace the Roman Catholic Church. The role of Sigismund II Augustus, the last Jagiellonian monarch, in the disputes between the Catholic and Protes...

Citations

... Poszukiwanie skutecznego antidotum na kłamstwo towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, dlatego niemal każda kultura wykształciła rytuały, których celem jest zdemaskowanie kłamcy. W Europie zwykle uciekano się do dość radykalnych metod, takich jak próba ognia (w której podejrzany musiał przespacerować się po rozpalonych lemieszach lub nosić rozgrzany pręt), próba wody (gdy skrępowanego nieszczęśnika wrzucano do wody, a dowodem prawdomówności było uwolnienie się z więzów) bądź próba miecza lub żelaza (gdy podejrzanemu wkładano do ust rozżarzony do czerwoności miecz; Wijaczka, 2016;Rybka, 2005). Bogactwo narzędzi tortur, które możemy podziwiać we współczesnych muzeach, a którymi posługiwano się, aby wydobyć z podejrzanych prawdę, podpowiada nam, że skuteczność tych narzędzi była niezmiernie wysoka -niemal każdy się przyznawał. ...