J.G. Brouwer's research while affiliated with University of Groningen and other places

Publications (11)

Article
Full-text available
Het in 2009 ingediende en nog altijd niet aangenomen Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche gaat opnieuw op de schop, althans als het aan de regering ligt. Zij wil een wettelijke grondslag voor intakegesprekken met prostituees op lokaal niveau. Deze aankondiging wakkerde het debat over het registreren van prostitu...
Article
Full-text available
This paper focuses on the regulation of prostitution in the Netherlands from the twentieth century onward. It aims to provide a full description of the Dutch position on prostitution through the interpretation and explanation of current Dutch prostitution policy. This will be achieved by analyzing the legal narratives that substantiate the legal ru...
Book
Full-text available
Outlaw Motorcycle Gangs (OMGs) zijn broeinesten van individuele misdaad en georganiseerde criminaliteit, aldus de Minister van Justitie en Veiligheid. Om aan deze clubs een stevig halt toe te roepen, initieert hij in 2012 een integrale bestrijdingsmethode: met alle denkbare middelen bemoeilijkt dan wel dwarsboomt de overheid het functioneren van OM...
Book
Full-text available
This book presents the results of an empirical-legal analysis of the strategies with which Dutch local authorities enforce the Housing Act. The reseachers focus on how Dutch authorities use administrative powers to adress problems caused by rogue landlords / slum landlords.
Article
Full-text available
Background: A widespread sense of a failing criminal justice system and increased feelings of insecurity changed the response to crime into a culture of control, which is characterized by policies that punish and exclude. In the Netherlands, these influences can be witnessed in the war on drugs where local authorities use their administrative powe...
Article
Voorzieningenrechter acht een preventieve sluiting van een café rechtmatig.
Article
Openbare-ordeproblemen nemen hand over hand toe. Nochtans heeft de burgemeester als eerstverantwoordelijke gezagsdrager voor de handhaving van de openbare orde er de laatste jaren talloze bevoegdheden bij gekregen. Moeten we op de ingeslagen weg voortgaan of kan het anders? In dit artikel wordt het idee van een buurtrechter geintroduceerd.
Article
Nederland wordt steeds asocialer. Dit is niet alleen een bekende spreuk, maar blijkt ook werkelijk het geval. Woonoverlast wordt als een steeds groter probleem ervaren. Van politiek links tot extreem rechts zoekt men op dit moment naar middelen om dit overlastprobleem aan te pakken. Veelal wordt door de politiek ingezet op het toekennen van meer be...
Article
De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren regelt uitputtend het welzijn van dieren. De gemeenteraad komt derhalve niet de bevoegdheid toe om de wet aan te vullen. Het besluit van de burgemeester om, op grond van APV-bepaling, een evenementenvergunning te weigeren in het belang van welzijn van dieren is onrechtmatig.
Article
Sluiting van een woning wegens bedreiging en vernieling op grond van Wet Victoria wordt volgens annotatoren ten onrechte rechtmatig geacht.
Article
Nederland wordt steeds asocialer met als gevolg dat het politieke en juridische discours steeds vaker in het teken staat van het bestrijden van overlast. Van politiek links tot extreem rechts is men het er over eens dat het zich steeds nadrukkelijker aandienende overlastprobleem moet worden aangepakt. Grote woorden en grove middelen worden daarbij...

Citations

... Although sex work is legal in the Netherlands and there is a common public discourse about improving sex workers' position and creating a safe environment for them to work, Post et al. (2019) point to the paradox that '[…] this liberal dream goes hand-in-hand with a growing repression of personal freedom in the Dutch prostitution sector' (p. 115). ...
... The first empirical research method we used was a survey to indicate how often local authorities use their closure power. A survey was sent to forty municipalities with the largest population in the Netherlands and ten randomly selected municipalities (Vols, Hof, & Brouwer, 2017). These municipalities were, inter alia, asked to provide data on the usage frequency of the closure power under Article 13b Opium Act over 2015. ...
... This particularly holds true for individuals sentenced to serve time in prison. There are plenty of examples in which an offence committed by a tenant directly leads to his or her eviction, most notably in drug-related cases (see Bruijn et al. 2018). However, there are also cases in which the offender's loss of his or her home is the result of the sanction that follows the offence. ...