İletişim Bilimleri Fakültesi's scientific contributions

Publications (3)

Article
Tokat ÖZET Bu çalışmanın amacı, AKP-CHP arasındaki polemik haberlerini 1 , Şerif Mardin'in merkez-çevre çatışması tezi bağlamında analiz etmektir. Bu bağlamda 10 Kasım 2011 ve 10 Mayıs 2012 arasında, Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan, Star, Yenişafak ve Zaman gazetelerinde yayınlanan haber söylemleri incelenmiştir. İncelenen dönem itibarıyla Cumhuriyet g...
Article
Tokat ÖZET Bu çalışmanın amacı, AKP-CHP arasındaki polemik haberlerini 1 , Şerif Mardin'in merkez-çevre çatışması tezi bağlamında analiz etmektir. Bu bağlamda 10 Kasım 2011 ve 10 Mayıs 2012 arasında, Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan, Star, Yenişafak ve Zaman gazetelerinde yayınlanan haber söylemleri incelenmiştir. İncelenen dönem itibarıyla Cumhuriyet g...
Article
letişimci Biçimleri Ölçeğinin Türkçeye Çevirisi, Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliğinin Sağ‐ lanması Özet Bu araştırma Robert W. Norton (1978, 1983) tarafından geliştirilen İletişimci Biçimleri Ölçeği‐ nin Türkçeye uyarlanması, ölçeğin faktör yapıla‐ rının ve psikometrik özelliklerinin sınanması amacıyla yapılmıştır. İletişimci Biçimleri Ölçeği‐ n...