Hilde Kibsgård's scientific contributions

Citations

... Barn og ungdom rammes hardt Sykehus må ha barneansvarlig personell I henhold til spesialisthelsetjenesteloven skal sykehusavdelinger sørge for barneansvarlig personell som har ansvaret for å tilrettelegge for og fremme helsepersonells oppfølging av mindreårige barn som er pårørende (14). ...