Henk Strating's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Het aantal flexibele arbeidsrelaties neemt ten opzichte van het aantal vaste arbeidsrelaties toe. Dit leidt in toenemende mate tot discussie. Is deze flexibilisering iets wat moet worden bestreden, bijvoor-beeld omdat het de positie van werknemers met een vast arbeidscontract ondergraaft? Of zouden we juist moeten nagaan op welke wijze flexibele ar...