Grażyna Mendecka's research while affiliated with Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach and other places

Publications (3)

Article
Full-text available
Gender Identity in the Narrative of Women-Soldiers Serving in the Red Army during World War II The analysis of gender identity is based on the narratives of women who volunteered to serve in the military after the start of World War II and fought as soldiers in the Red Army. Forty years after World War II, Svetlana Alexievich conducted interviews w...
Article
Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) była kobietą o niezwykłych osiągnięciach, podziwiana przez świat nauki za jej czasów całkowicie zdominowany przez mężczyzn. Była też samotną matką i sama odpowiadała za wychowywanie swych córek. Analizę doświadczeń jej samotnego rodzicielstwa realizowanego ponad sto lat temu, w odmiennych od współczesnych realiach...