Gerwinde Vynckier's research while affiliated with Ghent University and other places

Publications (10)

Book
Full-text available
After release in early 2009 of an initial set of two volumes in the GofS Research Paper Series, the editorial board is proud to issue a set of two more volumes, compris�ing papers (again all reviewed by international peers, the list of which is set out in the appendix) clustered around two well-profiled research axes. Volume 3 provides new empir...
Article
A victimization experience may turn the world of a victim upside down. In the aftermath of the victimization incident, the reactions and help from others may have important effects on the recovery of the victim. The way victims experience and interpret their victimization and how they cope with it can be influenced by the reactions of others. Howev...
Book
Full-text available
After no less than five entirely double blind peer reviewed volumes in the GofS Research Paper Series have been released in 2009, 2010 and 2011 the editorial board is proud to issue again a set of two more volumes comprising original and new research papers that have been proofed by international peers Volume 6, providing new empirical data, theor...
Chapter
Full-text available
Inleiding Vanuit de filosofie van community (oriented) policing staat de politie ten dienste van de bevolking. In dit licht neemt de lokale politie zeven basisfuncties waar. Eén van deze basisfuncties is hetgeen genoemd wordt 'politionele slachtofferbejegening'. Deze basisfunctie, die enerzijds korpsbreed dient opgevat als anderzijds een gespeciali...
Chapter
Full-text available
In de criminografie wordt vaak aandacht besteed aan adolescente daders van criminaliteit, maar veel minder aan adolescente slachtoffers. Uit studies uit het buitenland blijkt echter dat adolescenten niet alleen meer criminaliteit plegen dan volwassenen, maar ook meer slachtoffer worden. In deze criminografische studie wordt aandacht besteed aan de...
Book
Full-text available
After release in early 2009 of an initial set of two volumes in the GofS Research Paper Series, the editorial board is proud to issue a set of two more volumes, comprising papers (again all reviewed by international peers, the list of which is set out in the appendix) clustered around two well-profiled research axes. Volume 4 focuses on topical iss...

Citations

... De resultaten gaven aan dat ongeveer 5% van hen het voorbije jaar met dergelijk geweld geconfronteerd werd (Enzmann e.a., 2018 Intimidatie op straat goede bekende vage bekende onbekende land. Ten eerste wijzen studies uit dat jonge slachtoffers zelden aangifte doen van hun incident bij de politie (Enzmann e.a., 2018;Vynckier, 2012). Bovendien blijkt dat dit niet zozeer -of althans niet in de eerste plaats -komt door een gebrek aan vertrouwen in de politie, maar wel grotendeels doordat jongeren het incident in kwestie dikwijls niet 'ernstig' genoeg vinden. ...
... Criminologisch onderzoek naar slachtofferschap onder jongeren is helaas schaars in Vlaanderen. In 2010 spraken een aantal Gentse criminologen in dat verband nog over een "criminografische blind spot" (Vynckier, Pauwels, & Van Damme, 2010). Op een aantal uitzonderingen na is er aan deze situatie weinig veranderd. ...