Gary Gutting's scientific contributions

Citations

... 94 Bir başka ifadeyle postmodern tarih, şimdi zaman olarak beşerin elindeki kurgular olmak yerine daha çok kişinin, kendi zamanına ait daha derin anlamları ortaya çıkarmak üzere işittiklerini ve okuduklarını yorumlamasıdır. 95 Bu yüzden beşer olarak kendimizi bize ait olan, geçici incelemelerle değil, ailemizdeki hâlimizle veya içinde yaşadığımız cemiyet veyahut devlete yansıyan hâlimizle anlamalıyız. Zira her türlü subjektiflik odağı, zaman açısından yanıltıcı ayna hükmündedir. ...