Fidan Kaya's research while affiliated with Kocaeli University and other places

Publications (19)

Conference Paper
Full-text available
Değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek için kullanılan regresyon yöntemleri, pek çok farklı alanda uygulanmaktadır. Fiyat tahminine ihtiyaç duyulan uygulamalar bu yöntemlerin kullanıldığı alanlardandır. Bu alanda kullanılacak verilerin içeriğine uygun olarak en iyi sonucu verecek yöntemin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada konut fi...
Conference Paper
Full-text available
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler eğitim alanında da etkisini göstermiş ve eğitim amaçlı mobil oyunların tasarlanması günümüzde gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Bu oyunlar tasarlanırken disiplinler arası etkileşimden yararlanma ise bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada görüntü işleme yöntemlerine dayalı eğitim amaçlı bir mobil oyun tasar...
Conference Paper
Full-text available
3GPP LTE-Advanced release-13 is now supporting the deployment of femtocells (HeNBs), which provide better connectivity to the users (UEs) at home, offices, shopping malls, and dense urban areas, where the macrocell (eNB) has weak signals strength or no signal. These femtocells cover the short distance (10 ~ 20 m) with high throughput and increased...
Article
Full-text available
Synchronization is a promising approach to solve the consistency problems in replicated distributed file systems. The synchronization can be repeated periodically, with fixed time interval or a time interval which can be adjusted adaptively. In this paper, we propose a policy-based performance efficient distributed file synchronization approach, in...
Conference Paper
Full-text available
Tablets receive educational data from cloud servers in envisaged structure of Fatih (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology) project. Constraints such as increasing educational data size, droping in internet connection speed and limited bandwidth cause increasing time and cost for data transfers. Employing school level proxy s...
Conference Paper
Full-text available
Localization methods enable estimating locations accurately and provide location information pertaining to mobile devices, people, cars, data and equipment. Accurate location detection is a vital process for most of location-based applications such as emergency rescue, in-building guidance, security services, and product tracking in hospitals. This...
Article
In this paper, a recommendation system based on a mobile and web application is proposed for indoor decoration. The main contribution of this work is to apply two-stage filtering using linear matching and collaborative filtering to make recommendations. In the mobile application part, the image of the medium captured by a mobile phone is analyzed u...
Conference Paper
Full-text available
“Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology”, abbreviated as Fatih, is among the most important educational projects in Turkey, in which students and teachers can use their tablet PCs to obtain educational data (text, images, media, etc.) stored in cloud services. However, the limited network bandwidth and increase in both the num...
Conference Paper
Full-text available
MySQL, Oracle ve Microsoft SQL Server gibi klasik ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) uzun zamandır birçok uygulamada veri depolamak ve işlemek için kullanılmaktadır. Bunlar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) garantisi vermesine rağmen yatay olarak ölçeklemek (çoklu sunucuya dağıtmak) çok zordur. Ayrıca internetin...
Conference Paper
Full-text available
"Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology", abbreviated as Faith, is among the most important educational projects in Turkey, in which students and teachers can use their tablet PCs to obtain educational data (text, images, media, etc.) stored in cloud servers. However, given the large number of users along with vast amount of e...
Conference Paper
Full-text available
Veri kopyalanarak farklı amaçlar için coğrafi olarak dağıtık depolama birimlerinde tutulur. Aynı verilerin farklı lokasyonlarda tutulması beraberinde veri tutarsızlığı problemini getirmektedir. Bu problem farklı veri senkronizasyonu teknikleri ile giderilebilir. Veri senkronizasyonunu başlatmak için uygun zaman aralıklarının belirlenmesi ağ bant ge...
Conference Paper
Full-text available
Kullanıcıların lokasyonularına bağlı kullanım yetkilerinin belirlenmesinin önem arz ettiği bazı dağıtık sistem uygulamalarında lokasyon tespitinin doğru yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, Fatih projesinde kullanıcıların lokasyonuna bağlı olarak farklı sunuculara yönlendirilmesi (bulut sunucu ya da okul sunucusu/yerel sunucu) sistem...
Conference Paper
Full-text available
'Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology', abbreviated as Fatih, is among the most important educational projects in Turkey, in which students and teachers can use their tablet PCs to obtain educational data (text, images, media, etc.) stored in cloud servers. However, the limited network bandwidth and increase in both the numb...
Conference Paper
In this study, a framework of the system which consists of mobile and web application to help user selection of decoration products like furniture, paint and carpet has been introduced. System is based on color analysis of the image of environment to be decorated and products to be selected at mobile and web applications. It also provides user to i...

Citations

... In the same way, insects and bees were exposed to electromagnetic waves, which led to colonial immigration (Balmori, 2009). Most researchers have conducted studies on the adverse effects of electromagnetic pollution on people's health while emphasizing the necessary actions to be taken to protect themselves from electromagnetic pollution (London, Thomas, Bowman, Sobel, Cheng & Peters, 1991;Durusoy, Hassoy, Karababa & Ozkurt, 2011;Sarigoz, Karakus & Irak, 2012;Kaya Gulagiz, Goz & Kavak, 2016). This means that it is very significant to make people aware of electromagnetic pollution, which is an environmental problem, especially in a technological age. ...
... The response time of the system is an important factor since our system has to be able to handle simultaneous recommendations to the users on the web server and mobile sides. As seen in Figure 7, the Pearson correlation coefficient has a lower response time than the cosine similarity measure [29]. After choosing a suitable similarity measure, it should be decided which method will be used in the recommendation part. ...
... The content-based approach provides recommendations which are based on information from the content of items rather than from the other user's opinions. It uses a machine learning algorithm to infer the pro¯le of the users' preferences from among the examples based on the feature description of the content (Bobadilla et al., 2013;Kaya et al., 2015). ...
... In case of using proxy server for cloud services, there are three different kinds of locations keeping the same data. Those locations are end users' devices (tablets), proxy server and cloud server [2]- [4]. Since the same data (i.e. ...
... This approach does not consider the available synchronization time. In our previous work [13], we evaluated different classification methods considering RTT values for data synchronization between proxy and cloud servers in Fatih project. The most well-known classification approaches such as C4.5 algorithm and Bayes classifier are applied on previously obtained RTT values via jNetPcap. ...
... Burada amaç, kayıtların tek bir anahtarla karşılaştırılması yerine kısa bir aralıktaki tüm anahtarlarla karşılaştırılmasıdır. Bu iş yükünün çalıştırılması sırasında elde edilen gecikme süreleri Tablo V. İLGİLİ ÇALIŞMALAR YCSB NoSQL veritabanlarının performans ölçümleri için fiili (de facto) standart halini almıştır [8,9]. Literatürde MongoDB'nin performans değerlendirmesinin yapıldığı bir çok çalışmada [3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17] YCSB aracı kullanılmaktadır. ...
... In one of our previous works [14]; we have studied estimation of frequency of synchronization times. We took into account the usage statistics of the communication nodes' local resources. ...
... The limited network bandwidth and increase in data size are two major parameters negatively affecting performance in distributed system applications. To overcome these problems, or at least their effects, we propose a clientside proxy server to reduce network traffic between the users and remote cloud services [1]. In the proposed system; if a user is not in usage, or coverage, area of a proxy server, it communicates with the cloud server directly. ...
... The recommendation part of the web application as shown in Figure 1 performs linear matching and collaborative filtering. This part runs the same image quantization algorithm as the mobile application [25]. ...