Eszter Soós's research while affiliated with University of Pécs and other places

Publications (4)

Article
Full-text available
Nyíregyháza határában 2009–2011 során egy temető és egy településrészlet került feltárásra, melyeket a régészeti adatok alapján egyazon népesség használt az 5. század közepén – második felében. A szórt szerkezetű település közelében létesített, 24 síros temetkezőhely olyan temetőtípust képvisel, amely eddig nem volt ismert Északkelet-Magyarországró...
Article
A Felső-Tisza vidék hegyvidéki folyóvölgyeiben a Kr. u. 2–4. században az általában vandálokkal azonosított, lengyelországi eredetű Przeworsk-kultúra hordozói telepedtek meg. Településeiken a helyben készített, kézzel formált finom és durva edények mellett már a Kr. u. 2. század második felétől elterjedt a gyorskorongolt kerámia használata. A speci...
Article
Full-text available
A leggyakrabban a germán vandál etnikummal azonosított Przeworsk-kultúra magyarországi településeinek kutatása az elmúlt évtizedben fontos új eredményeket hozott. A tanulmány e római császárkori kultúrkör Magyarország területén feltárt településeinek legújabb kutatási eredményeit foglalja össze, illetve ennek alapján foglakozik a település terület...