Esther Subirà Lobera's scientific contributions

Publication (1)

Article
La publicació de les taules input-output dels països de la Unió Europea (UE) permet verificar el teorema Heckscher-Ohlin (HO) amb taules homogènies elaborades amb metodologia i unitat de compte comunes. Aquest paper mostra que utilitzant les dotacions domèstiques per a calcular el contingut de factor de importacions, només el 34 per cent dels casos...