Ema Durić's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Nastava rumunskog kao stranog jezika je u Srbiji, ali i u celom svetu, u toku poslednje decenije doživela potpuni preobražaj. Sve je više dostupnog materijala koji se može koristi kao primarno ili sekundarno sredstvo u nastavi rumunskog jezika. S druge strane, sve je manji broj radova koji se bave analizom sadržaja udžbenika na rumunskom jeziku. St...