Elżbieta Wieczór's research while affiliated with Nicolaus Copernicus University and other places

Publications (6)

Article
The aim of this article is to present the analysis of the core curriculum for the first stage of education for social and civic competences useful in building social capital. The research is the answer to the question: to what extent are the learning outcomes promoted in the core curriculum for the first stage of education in social and civic compe...
Article
Artykul dotyczy problematyki wczesnej opieki, wychowania i edukacji dzieci. Jest to tematyka wazna i aktualna w kontekście zmian spolecznych, demograficznych i oświatowych. W oparciu o literature oraz badania i raporty dokonano analizy systemow wczesnej opieki i edukacji w Polsce i na świecie. Wczesna edukacja zostala uznana za priorytet, nacisk zo...

Citations

... Przedstawione w ramach artykułu wyniki badań pochodzą z szerszego projektu badawczego, którego celem była identyfikacja i ocena kompetencji społecznych i obywatelskich zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz ocena tak sformułowanych podstaw programowych dla edukacji Solarczyk-Szwec, Matusiak, Kopińska 2016;Symonowicz-Jabłońska, Wieczór, 2016;Kopińska, Majchrzak, Szwech 2017). Badanie zostało przeprowadzone przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2015. ...