Екатерина Астахова's scientific contributions

Publication (1)

Book
Full-text available
У монографії розглянуто можливості рецепції концепцій комунікативної дії Ю. Хабермаса і деконструкції Ж. Дерріда в контексті сучасної теорії освіти; представлено критичний аналіз процесів інструменталізації освітніх практик; проаналізовано особливості коммунікатівізації сучасної освіти; розглянуто умови формування критичного мислення в сучасній нау...