Eila Pajarre's scientific contributions

Publications (5)

Book
Full-text available
Tervetuloa tutustumaan työelämäpedagogiikan moninaisuuteen! Tämä kirja on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) -hankkeen lopputuotoksena. Tarkoituksena on jakaa hankkeessa pilotoituja toimintatapoja, välineitä ja malleja kaikkien korkeakoulujen käyttöön. Työelämäpedagogiikka on määrit...
Article
Full-text available
This paper investigates importance and development of expertise and personal competencies of newly graduated engineers according to academic staff members, industrial employers and the graduated engineers themselves. The aim was to discover how graduated engineers perceive the importance of competencies at the time of graduation, and how various co...
Article
Full-text available
Tiivistelmä Muuttuvan työelämän tarpeet ohjaavat entistä painokkaammin kehittämään yhteistyötä korkeakoulutuksen ja työelämän välillä sekä vahvistamaan jatkuvan oppimisen kulttuuria. Yksilötasolla paremmat yleiset työelämätaidot avaavat uusia työllistymismahdollisuuksia ja tukevat opiskelijaa opitun soveltamisessa. Yhteiskunnan tasolla korkeakoulu...
Article
Full-text available
This article analyses the design, implementation, and evaluation of a nation-wide project to create a common digital solution for university teaching staff’s pedagogical training in Finland. During three years, eight universities collaborated in developing an online learning platform called UNIPS, the University Pedagogical Support system. The area...

Citations

... This is related to the theory of supply and demand, where there must be relevance between the availability of highquality college graduates with the needs of users (Imron & Farda, 2019). Whether or not the quality of graduates depends on the user or customer, both in terms of the suitability of graduate expertise with the needs of the field of work and perceived quality is good or satisfying (Pyrhönen et al., 2020;Summers, 2016). Users will always compare their expectations with the reality they get from college graduates, whether or not they are, good or bad, and satisfied or not. ...
... Tynjälä (2010Tynjälä ( , 2013 on esittänyt Biggsin mallin pohjalta oppimisen kokonaismallin (Kuvio 2). (Tynjälä, 2010;pohjana Biggsin 3-P-Model 1987, 1999suomennos Siirilä ja muut, 2021) Tässä mallissa oppimisen moninaisiin ilmiöihin vaikuttavat ympäröivä yhteiskunta ja sen sosiokulttuurinen ympäristö. Ne joko vahvistavat tai heikentävät jatkuvaa oppimista. ...
... Prior studies on fun learning in Malaysian public preschools revealed a limited number of the important aspect of leadership practices to be mobilized for best practices in public preschool settings (Kho et al., 2016;Kho, 2020;Yuet et al., 2021;Gratacós et al., 2021;Harris, 2021). The output of several surveys also revealed the majority of preschool teachers were lacking fundamental skills in integrating creative and critical thinking skills into fun-inspired pedagogy which is significant in the Education 4.0 environment (Gerekli et al., 2021;Jemimah & Suziyani, 2019;Murtenon et al., 2019;Graafland, 2018;Primi & Wechsler, 2018;Mehtaa et al., 2014). Hence, it limits their capability to solely conduct fun-inspired pedagogy in public preschool environments. ...
... This was viewed as a shared responsibility between the teaching staff, HEI management, and existing teacher support services. While open online resources on staff training existed (e.g., [83]), not all were aware of their existence. Furthermore, the rapid schedule in which HEI staff had to adapt to the work from home policy left little room for academic education, especially as teachers were busy transitioning their ongoing and upcoming courses to the online format [65,69]. ...