Efe Postalci's scientific contributions

Publications (4)

Book
Full-text available
Çalışmanın ana hedefi İzmir’deki işgücü piyasasını hem arz hem talep yönünden incelemek, piyasadaki temel eğilimleri belirlemek ve bulgular doğrultusunda karar alıcılara politika belirleme konusunda bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla iki ayrı anket uygulanmıştır: hanehalkı anketi piyasanın arz tarafını, işyeri anketi ise talep yönünü ele almaktadır...
Article
We introduce a network formation model based on the idea that individuals engage in production (or decide to participate in an action) depending on the similar actions of the people they observe in a society. We differentiate from the classical models of participation by letting individuals to choose, non cooperatively, which agents to observe. Obs...
Article
In this paper we analyze network effects in an agent-based financial market. We investigate the speed and nature of information flow and its effects on prices and returns.
Article
We provide an analysis of corporate governance networks implied by members of board of directors of 319 companies listed in Istanbul Stock Exchange (ISE) for the year 2007. Our configuration yields a bipartite network for which we provide small world statistics in addition to the usual measures commonly used in network analysis. We find that the ne...

Citations

... İş örgütleri arası stratejik işbirliklerine veya diğer ilişkilere odaklanan bu çalışma alanı oldukça aktif bir alan sayılabilir (Gulati, 1995;Kogut, 2012;Duman ve Postalcı, 2009;Castilla ve diğ., 2000;Galaskiewicz ve diğ., 1985). Silikon Vadisi benzeri iş ekosistemlerinin ve sektörlerin ilişkisel (Zachary, 1977). ...