EROĞLU Ahmet Hikmet's scientific contributions

Citations

... Lütuf amacıyla yapılan hac ibadeti ve şükran amacıyla yapılan hac ibadeti şeklinde yorumlanabilir. Netice itibariyle, buradaki amaç tanrıya ulaşma arzusundan ibarettir diyebiliriz ( Erbaş, 2002;Eroğlu, 1999;Harman, 1996;Küçük, 2013). ...
... Örneğin Ariyusçuların, Nestûrîlerin ve Monofizitlerin ortaya çıkmasına, teslis inancının oluşum sürecinde meydana gelen tartışmalar neden olmuştur. 270 M.S. 381 yılında icra edilen İstanbul Konsilinde Hıristiyanlığın en önemli iman esası haline gelen "teslis" inancına ilişkin en önemli itirazlar IV. yüzyılda Arius tarafından yapılmıştır. Arius, "Bab/Tanrı"nın sonsuz ve doğrulmamış olduğunu oysa "Oğul"un (İsa'nın), "Baba" tarafından yaratıldığını, dolayısıyla ikisinin aynı cevhere sahip olmadığını ileri sürmüştü. ...