Doktora Tezi's scientific contributions

Publication (1)

Thesis
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, kadın güreşçilere müsabaka sonrası uygulanan pasif dinlenme (PD), aktif dinlenme (AD) ve myofasyal gevşeme (MG) egzersizlerinin toparlanma üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya yaş ortalaması 18.80 ± 2.616 yıl; antrenman yaşı ortalaması 5.40 ± 2.951 yıl; vücut ağırlığı ortalaması 60.30 ± 5.229 kg ve boy uzunluğu ortalam...