Dariusz Liszewski's scientific contributions

Publication (1)

Book
Full-text available
Część I. Ekologizm Zdzisława Piątek (Uniwersytet Jagielloński), Ekologiczny pakt z naturą, jego uwarunkowania i konsekwencje Dariusz Liszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Ekologiczna wizja świata Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski), Wokół tajemnicy życia na Ziemi Andrzej Kuczumow (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ekologia a katastrofy Zbigniew...