Цветан М Симеонов's scientific contributions

Publications (2)

Conference Paper
Full-text available
Биорафинериите са бъдещия заместител на традиционните нефтохимически предприятия в енергийния сектор. Интензивното развитие на биотехнологиите влияе постоянно върху концепциите и критериите за систематизиране на различните типове биорафинерийни системи. Базирайки се на изследваните до момента класификации, в доклада е представено систематизиране с...
Conference Paper
Full-text available
In Bulgaria there is favorable conditions to be build hundreds of “farmer” and “centralized” biogass plants. This will require qualitative changes in the environment and areas of their construction. These plants have a strong socio-economic impact – they will create new jobs and will integrate energy agriculture, water and transport sectors. The ar...