Çev. Mustafa Baş's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Hz. Yahya gerek İslam gerekse Hıristiyan kaynaklarında hakkında bilgi verilenbir peygamberdir. O ve babası Hz. Zekeriya İsrail oğullarına peygamber olarakgönderilmiş, ancak her ikisi de devrin şehit edilen peygamberleri arasında yerlerinialmışlardır. Hz. Yahya’nın çocukluğu ile ilgili teferruatlı bilgi İncillerde verilmemeklebirlikte onun Herod tar...