Cavit Polat's scientific contributions

Publications (2)

Article
Full-text available
İnsanoğlunun önemli birikimleri arasında yer alan dokuma kültürü giyim kuşam ve ev yaşam alanlarının aksesuarlarındandır. Dokumacılığın insan yaşamına girmesine dair elde edilen bulgular, toplumların tarihi hakkında bilgi vermektedir. Dokumacılıkta uygulanan yöntemler kadar dokumaya ön hazırlık aşaması ve dokuma sırasında kullanılan araç- gereçlerd...