Cahit KAVCAR's scientific contributions

Citations

... "Gelişen ülkeler, yenilenme çabalarına eğitim sistemlerini yenilemekle, bu yenilenme sürecine de öğretmen yetiştirme sorunlarını çözmekle başladıkları ölçüde başarılı olmaktadırlar" (Gürkan, 1993). Çünkü "bir eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletecek öğretmenlerin nitelik ve niceliğine bağlıdır" (Kavcar 1982). "Öğretmen, niteliksel gelişmenin temel ögesi olup, öğretmenin niteliği ile yetiştirdiği insanın niteliği arasında olumlu ve yüksek bir ilişki vardır" (Sezgin, 2002). ...