C. McCaughey's scientific contributions

Citations

... I dok nacionalno-emancipatorski model afirmacijom nacionalnog identiteta donosi tendencije diskontinuiteta u hrvatski kulturno-politički krug, kontinuitet socijalističkog modela ogleda se u kontekstu hrvatske kulturne politike kroz državni birokratsko-prosvjetiteljski model kulturne politike, odnosno države inženjera, kako su ga ideal-tipski opisali Chartrand i McCaughey (1989.). Glavne karakteristike tog modela u prvom desetljeću hrvatske samostalnosti ogledaju se u činjenici da država dominantno kontrolira cjelokupan kulturni pogon kroz svoj politički, administrativni i ideološki aparat te tematski i ideološki određuje kulturno-umjetnički sadržaj. ...