Bruno Latour's scientific contributions

Citations

... Poleg tega so antropološke študije v naslednjih letih pokazale, da ne gre za preprosto menjavo političnih dob niti za to, da so te v sebi časovno monolitne. Velik antropološki prispevek, s katerim se je bilo treba teoretsko in epistemološko spoprijeti v novem stoletju, sta koncepta časovne (temporalne) heterogenosti in veččasovnosti (multitemporalnosti) -soobstoj različnih (pogosto hierarhično povezanih) časovnosti v mnogovrstnih razmerjih sočasnosti, neskladnosti, prekrivanja ali prepletanja, ki hkrati kažejo na »številne in nasprotujoče si pomene časa« in na nehomogenost v določenih obdobjih in izkušnjah skupnosti (Serres, Latour, 1995;Ferguson, 1999;Koselleck, 1999;Miyazaki, 2004;Pels, 2015;Ssorin-Chaikov, 2017). ...