Britt Klaassen's scientific contributions

Publications (3)

Article
Full-text available
Large-scale fencing prevents grazing by herbivorous waterbirds and leads to successful restoration of emergent reedbeds Grazing by herbivorous waterbirds has a strong negative impact on the development of emergent reed beds in Dutch wetlands, and threatens the Great Reed Warbler population, which breeds at the outer fringes of reed beds bordering d...

Citations

... Bovenstaand advies sluit aan bij een uitgebreide literatuurstudie van Krijgsveld et al. (2022) naar de effecten van recreatie op vogels. Zij benoemen 1) het vergroten van de voorspelbaarheid in de bewegingen van mensen, 2) het instellen van recreatievrije gebiedsdelen in de biotopen met de hoogste impact, bijvoorbeeld in specifieke seizoenen en op specifieke locaties, en 3) het aanhouden van minimale naderingsafstanden ofwel bufferzones, in combinatie met communicatie/ educatie en handhaving als de beste strategie om verstoring te beperken. ...