Beatriz Palomar Puebla's research while affiliated with National Autonomous University of Nicaragua, Managua and other places

Publications (11)

Conference Paper
Full-text available
Des de finals del segle XIX, en què trobem la primera referència al poblat talaiòtic de «Talaies de Can Jordi» en un manuscrit del prevere santanyiner Guillem Vadell, són múltiples les referències al jaciment en obres de diferent rellevància (Mascaró Pasarius, 1958, 1963 i 1967; Mascaró Pasarius i Aguiló, 1970; Enseñat, 1971; Rosselló Bordoy, 1973;...
Chapter
Full-text available
La campanya de excavacions a la Cova del Camp del Bisbe (Sencelles) de l’any 2014 va permetre recuperar un nombrós conjunt de botons de perforació en V, i vàries plaquetes amb doble perforació, que formaven part de l’aixovar funerari d’època Naviforme (ca. 1305 cal ANE). Juntament amb botons d’os i d’ullal de porc, una part important dels botons de...
Article
Full-text available
Durant les recents campanyes d’excavació a la Cova del Camp del Bisbe s’ha pogut recuperar una de les col·leccions de botons més especials de la Prehistòria balear. Aquests formaren part de la roba o, tal vegada, d'algun tipus de sudari que duien els difunts en ser dipositats damunt del trespol de la cova durant el període naviforme mig (1450-1200...

Citations

... Although the C14 results confirm its use as a funerary cave during the Second Iron Age (ca. 450-250 cal BC), human bones from stratigraphically older layers did not have sufficient collagen preservation for radiocarbon dating and it is therefore not clear when this practice started (Palomar and Valenzuela-Suau 2018 shows the predominance of sheep remains. All the teeth for strontium isotope analyses (n = 10) were selected from Bronze Age layers. ...
... En segundo lugar, los análisis isotópicos de metales evidencian una amplia diversidad de procedencias (Llull et al. 2019(Llull et al. , 2021(Llull et al. , 2022Sureda 2019Sureda , 2020. Otros indicadores son los nuevos tipos de objetos y técnicas metalúrgicas foráneas como la cera perdida, de bronces ternarios y objetos compuestos (Delibes de Castro y Fernández- Miranda 1988; Salvà et al. 2018) 1 , así como de productos exóticos como el marfil (Escanilla et al. 2017) o la fayenza (Henderson 1999). Finalmente, la cultura material y las praxis sociales de las distintas comunidades del archipiélago son muy convergentes . ...