Anna Páchová's research while affiliated with Charles University in Prague and other places

Publications (7)

Book
Full-text available
Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností Když spolu vyučující mluví o práci…
Article
Research has uncovered a semantic cue effect for short inconsistent word problems; the presence of functionally related objects makes them easier for pupils than the presence of categorically related ones. This study builds on this result by investigating other types of problems. Variants of problems differing in a semantic cue were solved by equal...
Book
Full-text available
Kniha Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií se věnuje jednomu z nejproblematičtějších míst ve výuce matematiky – slovním úlohám. Jedná se unikátní publikaci, která představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a ps...
Article
Full-text available
As has been shown by several studies, teaching is a highly stressful occupation (Johnson et al., 2005), and most teachers experience work stress. Long-term stress decreases job satisfaction and can result in chronic exhaustion which can develop into burnout syndrome. Implications of burnout syndrome are strongly negative both for the personal and p...
Article
Full-text available
Syndrom vyhoření jakožto rizikový faktor pro učitele je zavedený pojem jak ve vědě, tak ve veřejném diskurzu. Co ale pojem vyhoření znamená? Jaký je vztah mezi pojetím vědy a pojetím samotných učitelů? Aby bylo možné na uvedenou otázku odpovědět, je nutné zabývat se obojím – pohledem vědy i pohledem samotných aktérů. Tato studie se snaží odpovědět...
Book
Full-text available
Kniha přináší výsledky výzkumu dosažené v rámci projektu GAČR Kritická místa matematiky základní školy v letech 2012–2014. Jedním z cílů projektu bylo shromáždit a analyzovat žákovské postupy při řešení úloh z tzv. kritických oblastí v matematice základní školy. Jde o oblasti, v nichž žáci často a opakovaně selhávají, jinak řečeno, které nezvládnou...
Book
Full-text available
This book Critical places of primary mathematics through the eyes of teachers presents the results of research that was conducted under a GACR project in the years 2011 to 2013. The aim of the research was to collect and analyze teachers‘ experience with regards to so called critical places in primary and lower secondary school mathematics. These p...

Citations

... This pattern of alignment is prevalent in students across middle school, high school and college students asked to solve arithmetic word problems (Martin and Bassok 2005), and even exists in different countries (Lee et al. 2016;Rapp et al. 2015;Tyumeneva et al. 2018). In addition, recent studies have found that elementary school students also tend to perform addition calculations for category-related objects and division calculations for functionally related objects (Páchová and Vondrová 2021). And other evidence suggests that the impact of such alignments is relatively automatic, at least in addition, as an arithmetic relation is processed more quickly if it is preceded by an object pair exhibiting an alignment relation (Bassok et al. 2008). ...
... nevhodné nominalizace, uvádění nadbytečných údajů, používání neznámých výrazů, stereotypní kondenzace pomocí nepravých vztažných vět, výskyt nepravých podmínkových souvětí, nedostatečná explicitnost např. u koordinačních spojení, nevhodně použité modální výrazy, celková nedořečenost a další (viz také Vondrová et al., 2019). ...
... Indeed, previous research has shown that burnout can be a prime contributor to teacher attrition and turnover (Rumschlag, 2017;Lee, 2019;Boamah et al., 2022;Räsänen et al., 2022). As demonstrated by previous research, teacher burnout can have adverse effects not only on teachers' well-being and mental health, such as lower engagement (Hakanen et al., 2006;Salmela-Aro et al., 2019), higher levels of depression (Steinhardt et al., 2011;Capone et al., 2019), low levels of job satisfaction (Smetackova et al., 2019;Capone and Petrillo, 2020), but also on learners' achievement (Madigan and Kim, 2021b), and motivation (Zhang and Sapp, 2008;Shen et al., 2015). ...
... There are several reasons why it is this topic that has been selected for testing the functionality of the chatbot environment. The first reason is that it is a topic that was identified as one of the critical areas of mathematics (Rendl et al, 2013), a topic in which pupils have considerable problems. The second reason is that it is a very well-structured topic. ...
... 6 Based on the formal and informal evaluations of the teachers and/or headmasters. 7 The test was composed of tasks from research on fractions as an area in which pupils often fail (e.g.,Kieren, 1976;Behr et al., 1983;Vondrová et al., 2015).8 Four pilot studies (seeNovotná, 2020) were conducted to prepare the diagnostic tools (N = 234). ...