Anna Imer's research while affiliated with Aalborg University and other places

Publications (3)

Article
Full-text available
Artiklen giver et overblik over bredden af coaching modeller i Danmark og fremstiller i detaljeret grad ‘Praksis’modellen. Modellen anses som et centralt redskab i løsningsfokuseret coaching og terapi. Praksis modellen kan således blive et vigtigt værktøj til at hjælpe coachée mod at opnå mål i coaching sessioner, der har et problemløsnings-oriente...
Article
Full-text available
This article gives a brief outline of the broadness of coaching models and moves on to describe in detail the model PRAKSIS, which has been developed from the English language PRACTICE model. This model is considered to be a key tool in solution-focused coaching and therapy. Thus, PRAKSIS will be an important tool which will help coachees reach the...
Article
Full-text available
Et studie med anvendelsen af kvalitative og kvantitative metoder Abstract Mål: At undersøge hvorvidt fire coachingpsykologiske sessioner kunne reducere stress, angst og depressions ni-veau, samt forøge velvaere hos 1.semesters studerende. At belyse hvilken betydning coaching får for de studerende. Design: Mixed method design med før-og eftertest, s...

Citations

... Sir John Whitmore, a coaching pioneer, developed the GROW model, one of the most popular and widely used coaching models in education. This model is an efficient and straightforward framework for solving problems (Kunos, 2017), which consists of four stages: Spaten et al., 2012), this coaching model consists of: 1) Outcome: Guiding the coachee in outlining the expected goals. ...