Anna Gumkowska's research while affiliated with University of Warsaw and other places

Publications (8)

Conference Paper
Full-text available
Abstract ex post by: https://www.inis.pl/aktualnosci/forum-iab-2022-podsumowanie "Anna Gumkowska of TVN Group Discovery and Piotr Toczyski of EAAD-Best.eu, who in their talk "Depression of the system. What covid has done to our heads." presented the systemic tools that have been set up to combat the most common civilisation disease of our time - d...
Conference Paper
Full-text available
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy już po raz trzeci organizuje konferencję naukową poświęconą zagadnieniom wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie i życia człowieka oraz środowisko. Głównym tematem tegorocznej konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagranic...
Article
Full-text available
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – new research perspectivesThe goal of this paper is to present the vast array of content that is emerging within social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest and analyze the ways in which they can be classified. This is a review of the available interdisciplinary methods and factors tha...
Article
Full-text available
We analysed the mechanisms generating specific genres in the digital network and described the phenomena which result in shaping new forms of modern communication genres. New digital genre-communication forms are exemplified by Facebook "art memes" , which should be studied from two perspectives: literary research and social studies. The art of pai...
Chapter
Full-text available
Editors' note: The authors in this volume address various aspects of the processes that constitute and take place in digital ecosystems. Anna Gumkowska and Piotr Toczyski in their essay New digital genre communication forms as an area [r]evealing digital competences indicate the fact that nowadays new means of communication and social bonds are str...
Chapter
Full-text available
In this paper, we attempt to present the metaphors ascribing – or, more often, failing to ascribe – responsibility for the modern online hate speech in the context of digital genre-communication forms. Our starting point, in the world of memes and microblogs, is the tradition of Korczak’s media education. One of the basic media for the young is the...
Article
A review, with 30 refs., of metal hydrides used as electrode materials in hydride cells.
Chapter
Full-text available
1.Blog jest dla badanych formą trudną do zdefiniowania, gdyż raczej służy za platformę dla tradycyjnych gatunków wypowiedzi niż tworzy odrębną formę gatunkową. Dlatego też wśród potocznych definicji bloga pojawiają się najczęściej odwołania do kwestii technologicznych i społecznościowych. 2.Bloga nie można traktować wyłącznie jako ekspresji autora,...

Citations

... Blogs are websites with a specific structure (Gumkowska & Maryl, 2009). For patients, the blog can become a place where they can tell their stories, share difficult experiences and gain understanding (Siuda & Pluta, 2020). ...
... dyskursu internetowego (Żydek-Bednarczyk, 2013, s. 347-380), specyfiki języka (Majchrowska, 2017, s. 137-146;Niepytalska-Osiecka, 2014, s. 343-352;Taras, 2004, s. 42-51), gatunków internetowych (Grzenia, 2007;Naruszewicz-Duchlińska, 2011), norm językowych w internecie (Gruszczyński, 2001, s. 183-190), terminologii internetowej (Pręgowski, 2006, s. 413-425), wyrażania emocji za pomocą emotikonów (Jurek, 2006, s. 144-153;Szczęk, 2006, s. 179-186) itd. Badacze zauważają, że serwisy społecznościowe, które w ostatnich latach wśród użytkowników internetu zyskują coraz bardziej na popularności, otwierają nowe perspektywy analizy naukowej (Czarkowska, Gumkowska, 2017). ...
... Cały ten zamysł ukształtował się w mojej drodze przez środowiska kilku warszawskich uczelni i instytutów. Powstały oczywiście publikacje dokumentujące uprzedni namysł internetoznawczy, z którego wywiodłem koncept srebrnych treści cyfrowych (Filiciak, Toczyski, 2012;Toczyski i in., 2012, Toczyski, 2014Gumkowska, Toczyski, 2016;Toczyski, 2017). Był wyraźny związek między wynikami mojej wcześniejszej działalności naukowej, czyli badaniami internetoznawczymi nad użytkownikami pośredniczącymi, prowadzonymi w dziale badań i analiz internetowego wydawnictwa (w tym: World Internet Project), a naszymi pracami rozwojowymi i twórczością artystyczną (doborem form gatunkowo-komunikacyjnych) oraz ponownie gospodarką cyfrową (dystrybucją srebrnych treści cyfrowych w internetowej przestrzeni redakcyjnej). ...
... Ni-metal hydride (Ni-MH) batteries have been used commercially in portable electrical devices since the early 1990's. The cathode consists of Ni(OH)2, while the anode is a MH and the electrolyte is an alkaline solution [146]. The overall reaction is: ...