Amlan Datta's scientific contributions

Publication (1)

Chapter
One of the most fascinating aspects of technological progress during the last twohundred years is the interaction between scientific theory and practice.

Citations

... Такве поруке представљају циљеве који превазилазе учење чињеница, принципа, закона и теорија у оквиру самог предмета -Оне морају дати одговор на питање ученика: "Зашто ово учим?" (Робертс, 1982, стр. 245) [2] Настава која се изводи у школама често је описана уз атрибут "традиционална". У овакво конципираним дидактичким схватањима "уобичајено је истицање циљева наставе навођењем како ће наставник говорити, објаснити или показати. ...