Alexandru Ungureanu's scientific contributions

Publication (1)

Book
Full-text available
Geografia populaţiei s-a conturat din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, pe măsura adâncirii tendinţelor de specializare a disciplinelor ştiinţifice, impuse de necesitatea creşterii gradului de responsabilitate a cercetării şi de implicarea din ce în ce mai serioasă în practica dezvoltării economice a majorităţii statelor dezvoltate. Dificultatea s...