A. E. Krivenko's scientific contributions

Publications (8)

Article
The thermophysical properties of the hydraulic fluid strongly affect thermal equilibrium, operating temperature, power loss, failure rate, and efficiency of the hydraulic system in a mining hydraulic excavator. Each different hydraulic fluid contains different thermophysical properties, which leads to the fact that, with the same hydraulic system o...
Article
Ống trao đổi nhiệt trong các bộ làm mát dầu bằng không khí là bộ phận tỏa nhiệt chính và chúng thường được chế tạo từ các ống hợp kim định hình theo tiêu chuẩn như: thép, hợp kim đồng, hợp kim nhôm... Hình dạng mặt cắt ngang của ống trao đổi nhiệt rất đa dạng, tuy nhiên phần lớn các ống trao đổi nhiệt truyền thống có dạng hình tròn. Trong bài báo n...
Article
Температура окружающего воздуха является основным фактором, который напрямую влияет на мощность теплоотдачи гидравлической системы, а таже влияет на производительность, надежность, долговечность и частота отказов гидравлической системы карьерного гидравлического экскаватора. Для той же гидравлической системы низкая температура окружающей среды увел...
Article
During the working process of hydraulic machines, the power loss of the hydraulic system is converted into heat, which leads to a rapid increase in the temperature of hydraulic fluid. Heat from the hydraulic fluid is transferred to the environment air through all hydraulic elements of the system, among which the oil cooler has the highest heat tran...
Article
Máy bơm dòng hỗn hợp hai pha rắn – lỏng ly tâm hay còn gọi là máy bơm bùn ly được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống. Trong quá trình làm việc, máy bơm phải chịu nhiều tác động phá hủy có tính chất lý, hóa khác nhau, làm giảm tuổi thọ làm việc của các bộ phận của máy bơm, đặc biệt là bánh công tác. Dưới tác dụng của các ngoạ...