Are you Hongxia Xing?

Claim your profile

Publications (1)0 Total impact

  • Hui Kong · Hongxia Xing · Jin Liu · Lei Yan · Longfei Lin · Jian Ni
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: To study the plasma protein binding rate of isopropylidene-shikimic acid. The ultrafiltration was employed to determine the plasma protein binding rate of isopropylidene-shikimic acid. The plasma concentrations of isopropylidene-shikimic acid were measured by HPLC. The plasma protein binding rate of isopropylidene-shikimic acid with dog plasma at the concentration of 0.3, 0.15 g x L(-1) and 0.5 mg x L(-1) were (4.36 +/- 0.02)%, (4.12 +/- 0.19)% and (2.23 +/- 0.59)%, respectively. While the plasma protein binding rate of isopropylidene-shikimic acid with normal human plasma at the above concentrations were (11.23 +/- 0.01)%, (10.06 +/- 0.69)% and (9.72 +/- 0.59)%, respectively. The binding rate of isopropylidene-shikimic acid with plasma protein is low.
    No preview · Article · Jun 2012 · Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica