Takunori Ueno

University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki-ken, Japan

Are you Takunori Ueno?

Claim your profile

Publication Stats

1 Citation

Top Journals

Institutions

  • 2005
    • University of Tsukuba
      • Department of Neurology
      Tsukuba, Ibaraki-ken, Japan