Cheng-Guang Huang's scientific contributionswhile working at Second Military Medical University, Shanghai (Shanghai, China)and other institutions

Publications (18)

 • Hui-Xiao Wang · Ru-Lin Bai · Cheng-Guang Huang · Yi-Cheng Lu · Guang-Ji Zhang
  Article · Nov 2004 · Chinese Journal of Traumatology (English Edition)
 • Huai-rui CHEN · Ru-lin BAI · Cheng-guang HUANG · Bin LI · Yi-cheng LU
  Article · Feb 2007 · Journal of Medical Colleges of PLA
 • Lei Jiang · Cheng-Guang Huang · Yi-Cheng Lu · Chun Luo · Huan-Xing Han
  Article · Mar 2008 · Brain Research
 • Lei Jiang · Cheng-Guang Huang · Ping Liu · Bing Yan · Yi-Cheng Lu
  Article · May 2008 · Surgical Neurology
 • Zhi-qiang YAO · Ru-lin BAI · Cheng-guang HUANG · Ju-xiang CHEN · Yi-cheng LU
  Article · Jun 2009 · Academic Journal of Second Military Medical University
 • Xiao-Jun Wu · Huai-Rui Chen · Ju-Xiang Chen · Cheng-Guang Huang · Chun Luo
  Article · Sep 2009 · British Journal of Neurosurgery
 • Article · Sep 2010 · Brain research
 • Cheng-guang Huang · Xiang-qian Qi · Huai-rui Chen · Li-quan Lü · Yi-cheng Lu
  Article · Feb 2011 · Chinese medical journal
 • Source
  Xiang Wang · Yi-Ming Li · Wei-Qing Li · Cheng-Guang Huang · Li-Jun Hou
  Full-text available · Article · Oct 2012 · PLoS ONE
 • Source
  Full-text available · Article · Mar 2013 · PLoS ONE
 • File available · Data · Mar 2013
 • File available · Data · Mar 2013
 • File available · Data · Mar 2013
 • File available · Data · Mar 2013
 • File available · Data · Mar 2013
 • File available · Data · Mar 2013
 • Xiang Wang · Yi-Ming Li · Cheng-Guang Huang · Hong-Chao Liu · Li-Jun Hou
  Article · May 2013 · Journal of cranio-maxillo-facial surgery: official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
 • Source
  Full-text available · Article · Jul 2013 · Critical care (London, England)