Are you Mahiye Kaptanağası?

Claim your profile

Publications (1)0 Total impact

  • [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2003 Haziran; 10(2) Chlorpiriphos-ethil'in rat plazmasinda in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C +vitamin E'nin koruyucu etkilerinin araştirilmasi İbrahim Kilinç, İrfan Altuntaş, Mahiye Kaptanağasi, Duygu Kumbul Doguç , Hakan Mollaoğlu, Süleyman Kaleli Özet Chlorpiriphos-ethil'e (CE) maruz kalan ratlarin plazmalarinda melatonin ile vitamin C ve vitamin E kombi- nasionunun koruyucu etkileri araştirildi. Denei gruplari şu şekilde organize edildi: Kontrol grubu (C), CE verilen grup (CE), vitamin E + vitamin C verilen grup (Vit), melatonin verilen grup (Mel), vitamin E + vitamin E + CE verilen grup (Vit+CE) ve melatonin + CE verilen grup (Mel+CE). İlgili gruplara alti gün vitaminler ve melatonin verilirken beşinci ve altinci gün CE verildi. Uigun teknikle biyokimiasal çalişmalar için kan örnekleri alindi. Plazmada Tiobarbitürik Asitle Reaksiyon Veren Substratlar (TBARS) ve Antioksidan Potansiiel (AOP) düzeileri ölçüldü. TBARS CE grubunda kontrol grubuna göre iüksek iken, CE grubu ile karşilaştirildiginda Mel+CE ve Vit+CE gruplarinda anlamli olarak düşük bulundu. AOP ise TBARS'in tersine kontrol grubu ile karşilaştirildiginda CE grubunda düşük bulunurken, CE grubu ile karşilaştirildiginda Mel+CE ve Vit+CE gruplarinda anlamli olarak iüksek bulundu (p
    No preview · Article ·