Are you RGJ Westendorp?

Claim your profile

Publications (2)0 Total impact

  • Source

    Full-text · Article · Jan 2007
  • J Gussekloo · JAH Eekhof · AJM de Craen · RGJ Westendorp
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Gussekloo J, Eekhof JAH, De Craen AJM , Westendorp RGJ. Ervaren werkdruk van de huisarts bij de zorg voor ouderen met psychische stoornissen. De Leiden 85-plus Studie. Huisarts Wet 2002;45(5):238-44. Inleiding Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaren werkdruk van huisartsen bij de zorg voor ouderen. Wij onderzochten of de huisarts de zorg voor ouderen met psychische stoornissen meer belastend vindt dan de zorg voor ouderen zonder psychische stoornissen. Methode Bij een cohort van 554 deelnemers aan de Leiden 85-plus Studie die zelfstandig of in een verzorgingshuis woonden, werd informatie verzameld over het cognitief functioneren (Mini-Mental State Examination, MMSE) en het voorkomen van depressieve kenmerken (Geriatric Depression Scale, GDS). De 72 huisartsen van deze ouderen werden geïnterviewd om het aantal contacten per jaar en de door de huisarts ervaren werkdruk te meten. Resultaten Voor tweederde van alle 85-jarige deelnemers beoordeelde de huisarts de ervaren werkdruk als weinig belastend. Het aantal contacten en de contacttijd met de patiënt nam toe bij stijgende ervaren werkdruk door de huisarts. Ouderen die cognitief slecht functioneerden (MMSE-score <19) en ouderen met depressieve kenmerken (GDS-score =5) werden tweemaal zo vaak door de huisarts als zwaar belastend ervaren. Dit was onafhankelijk van het aantal contacten per jaar. Conclusie Huisartsen ervaren een hogere werkdruk bij de zorg voor oudste ouderen met psychische stoornissen.
    No preview · Article · May 2002 · Huisarts en wetenschap