Are you Inge W G Bobbink?

Claim your profile

Publications (5)4.41 Total impact

 • Source
  Full-text · Article · Apr 2010 · Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: Doel. Het bepalen van zowel de bruikbaarheid als de opbrengst in termen van cardiovasculaire risicofactoren van het zelf laten meten van de buikomvang door ogenschijnlijk gezonde mensen. Tevens onderzochten wij de prevalentie van het metabool syndroom in een patiëntenpopulatie van 20-69-jarigen in IJsselstein. Opzet. Cross-sectionele screeningsstudie. Methode Alle patiënten van de Medische Maatschap IJsselstein van 20-69 jaar die niet bekend waren wegens diabetes mellitus, hypertensie of dyslipidemie (n = 11.862) kregen via de huisartsenpraktijk een meetlint met instructie opgestuurd met het verzoek hun middelomtrek te meten. Mensen met een verhoogde middelomtrek (> 88 of 102 cm voor vrouwen respectievelijk mannen) werden uitgenodigd voor onderzoek om vast te stellen of zij voldeden aan de NCEPATP- III-criteria voor het metabool syndroom. In combinatie met dossieronderzoek bij mensen die reeds bekend waren met risicofactoren voor hart- en vaatziekten werd de prevalentie van het metabool syndroom vastgesteld. Resultaten Het totale responspercentage bedroeg 62%. De intraklassecorrelatie tussen de waarde van de middelomtrek gemeten door de deelnemer en die gemeten door de onderzoeker was 0,80 (p < 0,05). Onder 1721 mensen met een zelfgemeten verhoogde middelomtrek werden 473 nieuwe gevallen van het metabool syndroom opgespoord. 40% van hen was jonger dan 45 jaar. De totale prevalentie bij mensen met een leeftijd van 20-69 jaar in IJsselstein was 15,5%. Van slechts 39% van de mensen met metabool syndroom was bekend dat zij risicofactoren hadden. Conclusie Een vanuit de huisartsenpraktijk opgezette screening op het metabool syndroom door als eerste stap mensen zelf thuis hun middelomtrek te laten meten, blijkt goed uitvoerbaar en betrouwbaar. Door deze vorm van populatiescreening wordt ook een aanzienlijke groep mensen jonger dan 45 jaar met een verhoogd cardiovasculair risico opgespoord.
  Full-text · Article · Jan 2010
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: Determination of both the feasibility and the result in terms of cardiovascular risk factors of self-measurement of waist circumference by apparently healthy people. We also investigated the prevalence of metabolic syndrome in a population of patients aged 20-69 years in IJsselstein, the Netherlands. Cross-sectional survey. All patients aged 20-69 years in the care of a group of General Practitioners (GPs) in IJsselstein, the Netherlands, who were not known to have diabetes, hypertension or dyslipidaemia (n = 11,862), received a tape measure and instructions by mail with the request to measure their waist circumference. Those with an increased waist circumference (> 88 and > 102 cm for women and men, respectively) were invited to undergo investigations to determine whether they conformed to the NCEP ATP III criteria for metabolic syndrome. The prevalence of metabolic syndrome was determined by a combination of these results with file studies of those with already known risk factors for cardiac and vascular disease. The total response rate was 62%. The intraclass correlation between the waist circumference measured by the respondents and by the investigators was 0.80 (p < 0.05). 473 new cases of metabolic syndrome were detected among 1721 persons with an increased waist circumference on self-measurement, 40 % in people younger than 45 years. The total prevalence among those aged 20-69 years in IJsselstein was 15.5%. Only 39% of the people with the metabolic syndrome were already known to have risk factors. A GP initiated screening system for metabolic syndrome, in which self-measurement of waist circumference was the first step, proved to be feasible and reliable. A substantial group of people aged less than 45 years and at increased cardiovascular risk were also detected using this method of population screening.
  Full-text · Article · Jan 2010 · Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: To determine the feasibility of population-based screening for metabolic syndrome (MetS) in primary care with self-measurement of waist circumference (WC) as first step, and the prevalence of MetS in a Dutch city. A survey of 14,000 people on the list of primary care physicians in the city of IJsselstein. All adults between 20 and 70 years on July 1st, 2006 were asked to measure their WC using a mailed tape measure. Participants with a high WC (>88/102 cm for women/men) were invited for assessment of other factors defining MetS. For patients already known with cardiovascular risk factors, these data were collected from medical records. 11,862 subjects were invited, of whom 6843 (58%) measured their WC. 2004 had a WC>88/102 cm and 1721 participated in all examinations. In 473 MetS was detected. The sensitivity of the screening was 77%, the negative predictive value 96%. The prevalence of MetS, including patients known with cardiovascular risk factors, was 15.5%. A primary care physician-driven population screening with self-measurement of WC can identify adults with MetS. The estimated prevalence of MetS is 15.5%. This procedure creates possibilities for targeted screening, prevention and treatment of people who are at increased cardiovascular risk.
  Full-text · Article · Feb 2009 · Preventive Medicine
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: Aim: The EUCCLID study aims to compare the quality of type 2 diabetes (DM2) care and the prevalence of complications in primary care DM2 patients in Europe. Design: A cross-sectional survey consisting of three parallel studies: (1) study on actual clinical practice; (2) study on patient's perspective of diabetes care; (3) study on general practitioner's perspective of diabetes care. Methods: Patients will be randomly selected from a list of all patients known to the participating GPs with DM2 for whom the GP is the main diabetes care provider. Exclusion criteria will include people with type 1 diabetes mellitus, diabetes of pregnancy, serious mental illness, unable to complete a questionnaire in national language or unable to give written informed consent. Approximately 12,000 patients will be included. Participants will have a detailed medical history and anthropometric measurements, blood and urine will be collected and questionnaires will be taken. Endpoints will include quality indicators of clinical DM2 care, prevalence of diabetic complications, knowledge, attitudes, barriers and behaviour affecting good control in DM2 patients, quality of life and patients' satisfaction with diabetes care. We will also determine primary care physician's attitudes, behaviour and perception of barriers to deliver effective diabetes care.
  Full-text · Article · Sep 2007 · Primary Care Diabetes