Haris Tanović

Clinical Center University of Sarajevo, Bosna-Sarai, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Are you Haris Tanović?

Claim your profile

Publications (19)0 Total impact

 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Liver is made up of functionally indipendent parts or segments, and segmentation is based on course and ramification of blood vessels and bile ducts whereby each segment represents separate territory of the liver. Most severe complication is a postoperative liver insufficiency that demands complex treatment, is followed by high mortality and demans specific treatment including liver transpaltation. Study was designed as retrospective and included patients who underwent liver resection at Clinic for abdominal surgery of Clinical Centre University Of Sarajevo (CCUS) during period 2010-2012. The study included 44 patients at the Clinic of abdominal surgery. There were 6 (13.6%) hepatocellulare carcinomas, also 6 (13.6%) echinococcus cysts, the rest (72.8%) were different liver tumors. In the study group, following complication have been percepted; biliary leak (defined as the level of bilirubine in drainage fluid exceeding 5.0 mg/dl (> 85 micromol/l) more than 7 days), postoperative hipoalbuminemia, the need for reintervention as well as letal outcome. Complications were percepted in 7 patients (15.9%). In patient with no complication the lenght of hospitalization was 8-12 days while in thoose with complications hospitalization was prolonged to max 25 days. Majority of resections have beed done due to metastatic tumors, slightly lower number due to primary tumor (hepatocellulare carcinoma). Postoperative complications correlated with older age, comorbidity and higher blood loss during operation. One of the most often complications in our casuistics was biliary leak.
  No preview · Article · Jan 2013 · Medical Archives
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Osim agenasa koji se danas uobičajeno nalaze u kliničkoj praksi, postoje i medikamenti koji se nalaze u nekoj od faza kliničkog ispitivanja, a koji bi zbog dobrih rezultata, mogli biti uključeni u oficijelnu listu imunosupresiva koji se koriste u fazi posttransplantacijske imunosupresije. To su TOR-inhibitori, everolimus, 40-O methyl ripamycin kao i jedan analog mikofenolne kiseline, a koji bi mogao obezbjediti povećanje gastrointestinalne tolerantnosti. Biološki agensi čija su ispitivanja usmjerena na kostimulativnu blokadu su CTLA4 Ig, anti-B7.1/7.2 monoklonalna antitijela, anti–CD40 ligand i humanizirane forme anti-CD3 i anti-B, te rituximab i campath-1H, pokazali su dobre kliničke rezultate i za očekivati je da će vremenom biti uključeni u oficijelnu listu lijekova koji se koriste u procesu posttransplantacijske imunosupresije (1).
  Full-text · Chapter · May 2012
 • Source

  Full-text · Chapter · May 2012
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Cilj transplantacije pankreasa je da se poveća kvalitet života i ublaže sekundarne komplikacije postizanjem insulin-nezavisnog euglikemijskog stanja kod pacijenata sa insulin-zavisnim dijabetes melitusom. Transplantacija pankreasa je jedini tretman Tip I dijabetesa kojim se može postići dosljedna neovisnost o insulinu i normalizovati glukozilirani hemoglobin. Loša strana normalne glukoza-homeostaze su operativni rizici u proceduri transplantacije i potreba za hroničnom imunosupresijom.
  Full-text · Chapter · May 2012
 • Source

  Full-text · Chapter · Jan 2012
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: In this report we present our experience in "post war" environment in our institution. Any king of pelvic surgery is challenging and impacts significantly on limb and visceral function. Any surgeon has to ask a question "is heroic surgery justifiable". We aim to asses functional, oncologic and surgical outcomes following pelvis tumor resections. Between 1998-2005, 7 patients (mean age 48.2 years) underwent pelvic tumor resections. All of them were primary malignant tumors. We did not identify secondary tumors and benign tumors in our series. Bone tumors were 3 osteosarcomas and 4 chondrosarcomas. Tumors involved the ilium, acetabulum, pubic bones, sacrum or a combination of these. No patient had metastases at presentation. All 7 patients underwent hindquarter amputations. Surgical margins were marginal (4), wide (2), and radical (1). There was 1 intraoperative death, 2 local recurrences and 2 metastases. Death from disease occurred at a mean of 12.4 months with mean follow-up of 24 (1-72) months. Emotional acceptance was surprisingly high. Pelvic resections are complex. Functional outcome is significantly affected by surgery. Disease control is similar to limb tumors. Emotional acceptance of surgery in survivors was surprisingly high. Major pelvic resection for malignancy appears justified.
  No preview · Article · Jan 2008 · Rozhledy v chirurgii: měsíčník Československé chirurgické společnosti
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Cilj transplantacije pankreasa je da se poveća kvalitet života i ublaže sekundarne komplikacije posti–zanjem insulin-nezavisnog euglikemijskog stanja kod pacijenata sa insulin-zavisnim dijabetes melitusom Tip I (engl. insulin dependent diabetes mellitus)-IDDM implantiranjem beta-ćelija koje proizvode insulin u Langerhansovim ostrvcima (1,2,3). Sindrom IDDM uključuje ne samo abnormalni metabolizam glukoze, već i specifične mikrovasku–larne komplikacije kao što su retinopatija, nefropatija, neuropatija (4,5). Diabetes melitus je danas vodeći uzrok oboljenja bubrega i sljepila kod odraslih, bolest koja je na prvom mjestu kao uzrok amputacija i impotencije i jedna od vodećih hroničnih bolesti u djetinjstvu. U posljednjoj deceniji je postalo evidentno da su mikrovaskularne komplikacije diabetesa rezultat hiper–glikemije. Egzogena insulin-terapija prevenira akutnu metaboličku dekompenzaciju, i kad se daje tako da se postižu skoro normalne koncentracije glukoze, ova terapija reducira učestalost mnogih komplikacija. Čak i kod pacijenata sa čestim kontrolama, nijedan metod egzogene insulin-2 administracije se ne može porediti sa endogenom insulin-sekrecijom koja odgovara na pro–mjene koncentracije glukoze iz momenta u momenat (6,7). Transplantacija pankreasa je jedini tretman Tipa I dijabetesa kojim se može postići dosljedna neovisnost o insulinu i normalizovati glukozilirani hemoglobin. S napretkom tehnologije, hirurških tehnika i kliničke imunosupresije, nivo uspjeha u transplantaciji pan–kreasa je dramatično povećan. Loša strana normalne glukoza-homeostaze su operativni rizici u proceduri transplantacije i potreba za hroničnom imunosupre–sijom (8).
  Full-text · Chapter · Jan 2007
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Glavni problem kod transplantacije organa je manjak odgovarajućih organa, kako kod živih dona–tora, tako i sa leševa. Uz poboljšane rezultate trans–plantacije, proširene indikacija za transplantaciju, pri–hvatljivu starost primatelja, povećan broj urađenih transplantacija godišnje, sve to ne korespondira sa očekivanim porastom broja davatelja. Prema tome, lista čekanja se povećava i produžuje se vrijeme čekanja. Posljedice uključuju povećanje broja umrlih na listama čekanja (svaki dan, na primjer, u USA devet pacijenata čeka na transplantat sa leša). I morbidnost na hemodijalizi se povećava sa pro–trahiranim boravkom (na primjer pacijenti na dijalizi imaju niži kvalitet života i radne sposobnosti, nego li oni, kod kojih je izvršena transplantacija bubrega). Za neke organe, kao na primjer (bubreg, jetra, pankreas, pluća, crijevo) jedino rješenje zbog manjka leš dava–laca, da se poveća korištenje sa živih davalaca. U poglavlju ovog udžbenika, koje se odnosi na istorijat transplantacije, naglasili smo da su prve uspješne transplantacije bubrega obavljene kod bliza–naca, jer se tada s pravom smatralo, da organ darovan od nesrodne osobe ili bolje rečeno od neblizanačkog člana obitelji neće uspjeti. Za to vrijeme, obzirom na skromno znanje iz imunosupresivne i transplantacione imunologije, to je bilo prihvatljivo stajalište. Uspjesi prvih transplantacija, uz istovremeno dobro zdravlje davalaca doprinijelo je da se formira mišljenje, da to može biti samo živi davalac, a najbolje neko od užih članova obitelji, zbog bliske tkivne podudarnosti. Kako su se izvori za ovu vrstu transplantacije brzo istrošili, a rasla je potreba onih na listama čekanja za dobijanje bubrega, razvojem transplantacione imuno–logije, došlo je do mogućnosti presađivanja i od živih nesrodnih davalaca, kao i od umrlih nesrodnih dava–laca.
  Full-text · Chapter · Jan 2007
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Današnja nauka ulazi u novo doba – doba bio–tehnologije i genetskog inženjeringa. Što je do juče bilo puka naučna fantastika, danas je realnost. Jedan od aspekta te nove realnosti je činjenica da se ljudsko tkivo može koristiti na različite načine. Za mnoge od ovih upotreba korist je upitna te se postavljaju nove etičke dileme (1). Fundamentalna etička pitanja jesu: - Da li je neka od upotreba ljudskog tkiva ne–prihvatljiva čak i kada su donori saglasni za upotrebu tog tkiva? - Kakve su procedure potrebne da se sačuva vjerodostojnost dobivanja pristanka? - Koje su neophodne smjernice za ljude koji ne mogu dati pristanak jer su premladi, previše bolesni ili previše stari ili previše uznemireni? - Treba li se ljudsko tkivo smatrati ličnim vlasništvom? - Pod kojim uvjetima bi se moglo, ako bi se uopšte i moglo, ljudsko tkivo smatrati vlasni–štvom u smislu vlasničkih zahtijeva, da li se uistinu može postaviti ovakav zahtjev? - Postoji li okolnost pod kojom se može dopustiti komercijalizacija ljudskog tkiva? Bilo kakvo rasvjetljavanje regulatornih okvira upo–trebe ljudskog tkiva mora biti zasnovano na odgova–rajućim etičkim principima, koji se u ovom poglavlju razmatraju (2). Cilj poglavlja je procjena nekih od najčešćih eti–čkih dilema o upotrebi ljudskog tkiva te sugestija o dopustivom putu naprijed, ukoliko je ona moguća.
  Full-text · Chapter · Jan 2007
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Carcinoma pancreas takes fourth place based on the representation of carcinoma digestive methodology. Morbidity is about 16% of total morbidity carcinoma digestive system. Early discovery is relatively tough and resection in comparison to discovered cases amounts only 2-5% cases, and in the last period it increased from 10-15%. According to the data of different authors, localization of tumor in the head of pancreas is between 70% and 84% cases. Two times is more often on the male individuals. When we are talking about contraindications of cephalic duodenopankreatectomy in each case absolute contraindication is considered present of liver metastasis and carcinoma peritoneuma. Most of the authors, mainly, present general contraindications such as: resection of lazier, ascit and general condition of patient. Contraindication for the operation is extended ikterus with albminima below 30 g/l. This type of exam shows serious damage of the function of liver. Elison and sur in 1984 noticed that preoperative bilijarna decompresy can decrease postoperative mortality up to 30%, which refers to all operations as well as palliative and radical. Older patients (above 70 years) with pre-comatose or comatose conditions and the patients with the size of the tumor of head pancreas above 1.5 cm, as well as patients with infiltration of veins mesenteric or ports are considered inoperative since resection of large blood veins as well as total pankreatektomia is not prolonging life of patient. Mortality on the cephalic duodenopankreatectomy is oscillating and in the literature data it is found from 10%, and above 30% and in high specialized institutions about 5% or even 0%. According to the statement of the clinic Mayo in 89 cases surviving above five years has been less then 5% and average survival was 1.03 years. Hower is mentioning that five year survival in USD amounts about three pro mile. In our subject we have analyzed operated cases in one year. For the whole year it was operated 14 patients. Considering the number of citizens which are treated at KCUS, it is higher number from the statistics found in the literature. Only one patient had bilirubin, which was within normal limits, while all other patients were operated with increased value of bilirubin. Albumins below 30 g/l were present on the four patients. Ten patients had the size of tumor above 2 cm. One patient after post operation died which amounts to 7, 14% cases and coincides with the facts from the literature. In the conclusion indication for the radical operative treatment of tumor of head pancreas are expanding and operative mortality is decreasing.
  No preview · Article · Feb 2006 · Medical Archives
 • Haris Tanović · Rusmir Mesihović · Samir Muhović
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: To evaluate the influence of the laparoscopic tehnique in healing of hernia from the perspectives of time to full recovery, return to work and complications. TYPE OF STUDIES: Randomized, prospectiv study. All relevant factors, should be important to evaluate operative method. Laparoscopic operative treatment has several advantages over classical operative techniques. Main advantage is less tissue damage and consequently less possibility of postoperative complications. Furthermore, period of rehabilitation for patient is shorter, with less pain and shorter period for recovering. Patients and methods: A group of 60 qualified patients was formed with non complicated inguinal hernia. Patients of both gender, aged 19-68, were preoperatively examined. Intraoperative wounds during operation were defined as an intraoperative complications. In postoperative course complications were divided on immediate, early and late postoperative. Patients were re-examined during hospitalization, in the periods of one month, six month, one year and two years after operation. We had no intraoperative complications. Two immediate complications were observed scrotal swelling and hematoma. Two early postoperative complications were also noted a general disuric complication and purulent wound inflammation. As well we have noted only one late complication; pain in inguinal region. We had two relapsing hernias. Duration of hospital treatment was 1-7 days with average of 2,5 days for examined group. Overall absence was 10 day and patients were back to job under full physical activities. In non complicated inguinal hernia, laparoscopic tehnique have less complications than classic methods, shoter time to full recovery and to return to work.
  No preview · Article · Feb 2005 · Medical Archives
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Endoscopic ultrasonography (EUS) is a well-established method of evaluating patients with gastrointestinal diseases, especially malignancies. EUS is like other similar endoscopy techniques, based on high frequency ultrasonography. This high level technology allows examination of tissue to almost microscopic level, not only in digestive system but its surrounding structures. The aim of this study was to determine the contribution of endoscopic experience, based on the number of endosopic ultrasonography examination performed in the three years period, to obtain 80% diagnostic accuracy with staging of the disease in order to achieve a 30-60% change rate in treatment decisions which is accepted standard. First group with 210 patients was examined in the first year of work; 325 examined in the second year of work and 295 in the third year. DIAGNOSTIC: Accuracy in the first year of work, were 45% (p<0.001 for the choledocholithiasis; p=0.197 for the pancreatic cancer; p=0.195 for LN detection in the gastric cancer). In the second year of work diagnostic accuracy were 78%/p=0.550 for the choledocholithiasis; p=0.228 for the pancreatic cancer; p=0.503 for LN detection in the gastric cancer/. Diagnostic accuracy in the third year of work were 81%/p<0.001 for the choledocholithiasis; p=0.018 for the pancreatic carcinoma; p=0.042 LN detection in the gastric cancer/. Application of Endoscopic ultrasonography in diagnostics, based on number of EUS examination performed, after three years of work, achieved 80% diagnostic accuracy, compared to standard imaging methods and results of surgery in staging of the disease. EUS results made a change in treatment decisions in 30-60% of patients which is world standard and completely justify use of endoscopic ultrasonography in clinical practice.
  No preview · Article · Feb 2005 · Medical Archives
 • Haris Tanović · Rusmir Mesihović
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Telerobotics is a wide term and include multiple directions and aspects in its development. When speaking of different aspects of its development, one should think of its functionality, construction aspects, communication aspects, implementation safety and acceptance by the environment. Robotics is a science dealing with possibilities of implementing different tasks, through mechanical instruments, controlled by humans. Telesurgery does not include only aspects of teleconference but assists in surgical procedures, i.e. enables for the part of surgical procedure to be performed through electronic commands on bigger distances. Currently, two robotic systems are employed in clinical practice. One is ZEUS system, constructed by the Computer Motion and manufactured by AESOP. Second one is Da Vinci surgical system. For laparoscopic robotic telesurgery, identical set of apparatus and instruments as the one used in a routine laparoscopic surgical procedures is needed. In all reports, authors refer to safe and successful surgical method. Recovery of the patient is identical as in classic laparoscopy. No statistically significant difference has been found in the duration of the surgery between robotic and classic laparoscopy. When counting used instruments, it was found that less instruments were used in the robotic laparoscopy. From presented studies related to the robotic laparoscopy, it can be seen that there is an intention to present this method as safe and usable. One thing is sure--this method is the first step toward new model of planning and performing surgical procedures with only one goal--to help the patient.
  No preview · Article · Feb 2004 · Medical Archives
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Endoscopic Ultrasonography, or EUS, has joined medical techniques of endoscopy with high frequency ultrasound technique, known as ultrasound. This removable achievement allows physician for microscopic tissue examination, not only in digestive system, but also in its surroundings by highly frequent technique. Endoscopic ultrasonography detects all kinds and nature of possible abnormalities, including and information, which are necessary for proper diagnosis and optimal treatment. In experience hands, EUS can detect abnormalities, which are undetectable during any other techniques of examination. EUS is applied from inside the body, near or even touching the examined surface, so the precise, highly frequent energy of showing the images can be used. The sonography, MRI, CT techniques must show the inner organs through outside surface of body, loosing the resolution during process. The superior resolution of EUS shows 5 layers of digestive tract, almost equally good as by microscope; none of other techniques allows showing of intestinal wall equally good as this one. By EUS liquid has been proved with 90% of precision in diagnosis of operative degrees of pancreas tumours. CT in this case has shows only 50% of precision. Highly skilled surgeons are aware of application of these diagnostics techniques in preoperative cases so the surgical removement of tumours is going to be more effective. The precision of EUS findings are of critical importance for the utilisation of maximum of new treatment having in mind that abnormalities could be diagnosed and characterised without operative intervention. To be able to focus on specific anatomic surfaces, there is need of great knowledge, skillfulness and praxis during the manipulation with EUS instrument. The years of experience are needed to be able to achieve high standard of expertise. The accuracy of results varies, depending on physicians diagnostic experience, sub-optimal results are not going to be a good guide during treatment planning. Endosonographist must be in position to document at least 80% of accuracy in diagnosis and determination of disease stage in order to achieve 30-60% changes in plans treatment.
  No preview · Article · Feb 2003 · Medical Archives
 • Haris Tanović · Rusmir Mesihović
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The laparoscopic surgical technique differs significantly from the classical operative technique especially concerning the post-operative treatment of the patient. Introducing a new operative technique called for an adjustment of the patients' treatment on the ward. The laparoscopic operative technique has a number of advantages in comparison with the classical operative technique. The main advantage is less damage done to the tissue, which reduces the possibility of post-operative complications. Furthermore, the rehabilitation of the patient is faster. Patients experience far less pain and the recovery period is shorter. Consecutively, this means fewer days in hospital, fewer days on sick leave, a faster recovery and returning to work sooner. Patients operated on using the laparoscopic operative technique are mobilised sooner, they start their nutrition sooner, the set of laboratory tests that are conducted is different, the time of post-operative stay at the clinic is shorter. In this paper we have analysed only operations of the holecyst over a period of one year, comparing two different operative methods. Our objective was to compare the time of post-operative mobilisation of the patient as well as the time when they start taking in liquids and food. Especially emphasised in the paper are operations with complications that call for a different treatment. In the period under analysis we did 728 holecystectomies, of which 114 were done laparoscopically. We paid special attention to the analysis of data concerning the post-operative mobilisation of the patient and the start of nutrition. The results we obtained testify in favour of the significantly shorter post-operative period without peroral nutrition following a laparoscopic holecystectomy. The period when the patient is mobilised is also different and should be given special attention. Based on this, we can conclude that at the Abdominal Surgery Clinic in Sarajevo, over the course of one year, the period of post-operative mobilisation of the patient after laparoscopic holecyctectomy has been shorter in comparison with the classical operative method.
  No preview · Article · Feb 2003 · Medical Archives
 • Haris Tanović
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The basic characteristics of war in Sarajevo are occasional shelling, sniper fire, unexpected shelling and a lack of a front line in the classic sense of the word. The extent of the wound is the key factor in deciding how the patient is to be treated. A primary contamination of this kind of wound has all the conditions to turn into a manifest infection. The abdomen wounds, because of their severity and direct threat to life, are among the most dangerous wounds altogether. They make up on average 10% of all war wounds and the mortality of these patients by today's literature is high, about 6%. The aims of this paper are to show which organs in the abdomen are wounded and what is their relationship to the wounding of the colon, and to show what is the relation between multiple and isolated wounding of the abdomen. During the years 1992 and 1993, 1106 patients with war wounds were treated at the clinic for the abdominal surgery. From that number 71 patients were treated with explorative laparotomy. The large intestine was injured in 274 patients while 221 patients had injuries of the small intestine. An injury of the liver was found in 165 cases. The gall bladder was injured in 18 cases. The stomach was injured in 324 patients. The pancreas was damaged in 72 patients. There were 94 cases of injured spleens. The kidneys were wounded in 30 cases. In 40 cases there was bleeding from the retroperitoncum. Treatment of the omentumen was carried out in 753 patients. The number of patients who did not survive is 135 of which 44 had an injury of the large intestine. A retrospective analysis data shows that the number of multiple wounds makes up over 98% of all wounds. Isolated wounds of abdominal organs are found in less than 2% of all cases. The increase mortality in our research can be explained greater energy of the projectiles which amplify the acceleration at asphalt surfaces which product the greater destructions of the tissue and the massiveness of the injuries.
  No preview · Article · Feb 2003 · Medical Archives
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Malignant tumours are important health problems today. In most countries they are second cause of death in general population. In this work it was presented epidemiology of rectal cancer which are treated in Abdominal Surgery Department at University Clinical Center in Sarajevo of Bosnia and Herzegovina. This is only part of complete investigation of incidence malignants in Bosnia and Herzegovina. Our study is a retrospective and observation two five years periods. First is between 1987.g. and 1991.g., and second is between 1996 and 2001.g. During first period in Abdominal Surgery Department, we had 668 cases of abdominal malignant and 225 of these cases were carcinoma colorecti. In the second period we had 831 cases of abdominal malignant and 311 of these cases were carcinoma colorecti. When we compared our data with other referents from East Europe, we can say that the results mostly the same, and when we compared first five years period (1987-1991), with second five years period (1996-2001), there are also no statistically significant increase.
  No preview · Article · Jan 2003 · Medical Archives
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Cancers of rectum and anus are among most frequent cancers with a tendency of increasing frequency. According to available data, the percentage of surgeries performed during period 1973-1977 was 61%, and during period 1991-1993 78%. From those data it can be seen that the frequency of performed surgical treatments is evidently increasing lately. High percentage of patients suffer from the process that is involving neighbouring organs and tissues, therefore declared as inoperable. In this study we present five cases with malignant tumors of pelvis who were treated during period 1990-2002 with mutilating surgical technique--chemipelvectomy. In all surgical procedures we have used King's and Steelquist's methods. At the same time, these surgical procedures are moving the limits of tumors' inoperability. The survival period for 4 patients was over one year, and 1 patient died due to postoperative embolism. In 1 patient, the wound has healed per secundam. We registered no cases of local recurrence. The new possibilities in the treatment of pelvic tumors which are often declared as inoperable are opened due to the fact that chemipelvectomy is moving the limits of so-called inoperable types of tumors. We believe that it is necessary to open new discussions on this issue because the coming time will offer new possibilities in the surgical treatment of pelvic tumors.
  No preview · Article · Jan 2003 · Medical Archives
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Operations malignity on the colon and rectum belong into a group of risky operational treatment, which has a high percentage of early postoperational complications in comparison to the other operational treatments in digestive surgery. To determine the precentage of the postoperational complication of the resectional treatment on the colon and rectum, obtained results compare with the experience of the other authors. Analysed 439 patients operated from malignity on the colon and rectum in five year period (1998-2002). Bleeding after the postoperation had 8 patients (1.82%). Dehiscentio anastomosis has been evident in 21 patient (4.78%). Interintestinal apscess has been evident in 4 patients (0.91%). The infection of operational would of the 45 patients has been (10.25%). Dehiscentia of the operational wound of 10 patients has been (2.27%). Ileus in early postoperational stage has been evident in 16 patients (3.64%). The Total number of reoperation based on the analysed complications has been evident in 50 patients (11.38%). As e conclusion we can see that ours results coincides with the experience of the other authors.
  No preview · Article · Jan 2003 · Medical Archives