Article

gff2aplot: Plotting sequence comparisons

University Pompeu Fabra, Barcino, Catalonia, Spain
Bioinformatics (Impact Factor: 4.98). 01/2004; 19(18):2477-9. DOI: 10.1093/bioinformatics/btg334
Source: PubMed

ABSTRACT

gff2aplot is a program to visualize the alignment of two sequences together with their annotations. Input for the program consists of single or multiple files in GFF-format which specify the alignment coordinates and annotation features of both sequences. Output is in PostScript format of any size. The features to be displayed are highly customizable to meet user specific needs. The program serves to generate print-quality images for comparative genome sequence analysis.
gff2aplot is freely available under the GNU software licence and can be downloaded from the address specified below.
http://genome.imim.es/software/gfftools/GFF2APLOT.html

Download full-text

Full-text

Available from: Josep Francesc Abril
 • Source
  • "Obviously, such formulation of the problem results in the requirement of local scale regulation (local zoom) for visualization of non-trivial tracks, similar to that used in the dot-plot method implementations described in [11] [30]. At present, the dot-plot method is a part of various packages used in the field of bioinformatics [1] [6] [12] [28] [30] [34], where, as a rule, it is possible to make comparisons for any distance scale. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The authors propose a simple version of the dot-plot scheme to be used in the case when the distances between sequence elements may take more than two values. The method is applicable, in particular, to the case of the sequences of large-length windows when the sets of distance values are continuous. The proposed technique is simple to implement and the results can produce readable maps for further analysis. To illustrate its potentialities, the method has been applied to the comparison of genomic sequences. The asymmetry in the number of direct and reverse tracks for the Homo sapience genome has been discovered.
  Full-text · Article · Apr 2011 · Information Sciences
 • Source
  • "One effective paradigm is the dot plot. Utilities based on this paradigm include Dotter (Sonnhammer and Durbin, 1995) and gff2aplot (Abril et al., 2003). Though dot plots are an excellent way of giving a high level overview of large, complex regions, they are less suited for close detail. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Combo is a comparative genome browser that provides a dynamic view of whole genome alignments along with their associated annotations. Combo provides two different visualization perspectives. The perpendicular (dot plot) view provides a dot plot of genome alignments synchronized with a display of genome annotations along each axis. The parallel view displays two genome annotations horizontally, synchronized through a panel displaying local alignments as trapezoids. Users can zoom to any resolution, from whole chromosomes to individual bases. They can select, highlight and view detailed information from specific alignments and annotations. Combo is an organism agnostic and can import data from a variety of file formats. Availability: Combo is integrated as part of the Argo Genome Browser which also provides single-genome browsing and editing capabilities. Argo is written in Java, runs on multiple platforms and is freely available for download at http://www.broad.mit.edu/annotation/argo/. Contact:reinhard{at}broad.mit.edu
  Preview · Article · Aug 2006 · Bioinformatics
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This thesis presents methods for locating and analyzing cis-regulatory DNA elements involved with the regulation of gene expression in multicellular organisms. The regulation of gene expression is carried out by the combined effort of several transcription factor proteins collectively binding the DNA on the cis-regulatory elements. Only sparse knowledge of the 'genetic code' of these elements exists today. An automatic tool for discovery of putative cis-regulatory elements could help their experimental analysis, which would result in a more detailed view of the cis-regulatory element structure and function. We have developed a computational model for the evolutionary conservation of cis-regulatory elements. The elements are modeled as evolutionarily conserved clusters of sequence-specific transcription factor binding sites. We give an efficient dynamic programming algorithm that locates the putative cis-regulatory elements and scores them according to the conservation model. A notable proportion of the high-scoring DNA sequences show transcriptional enhancer activity in transgenic mouse embryos. The conservation model includes four parameters whose optimal values are estimated with simulated annealing. With good parameter values the model discriminates well between the DNA sequences with evolutionarily conserved cis-regulatory elements and the DNA sequences that have evolved neutrally. In further inquiry, the set of highest scoring putative cis-regulatory elements were found to be sensitive to small variations in the parameter values. The statistical significance of the putative cis-regulatory elements is estimated with the Two Component Extreme Value Distribution. The p-values grade the conservation of the cis-regulatory elements above the neutral expectation. The parameter values for the distribution are estimated by simulating the neutral DNA evolution. The conservation of the transcription factor binding sites can be used in the upstream analysis of regulatory interactions. This approach may provide mechanistic insight to the transcription level data from, e.g., microarray experiments. Here we give a method to predict shared transcriptional regulators for a set of co-expressed genes. The EEL (Enhancer Element Locator) software implements the method for locating putative cis-regulatory elements. The software facilitates both interactive use and distributed batch processing. We have used it to analyze the non-coding regions around all human genes with respect to the orthologous regions in various other species including mouse. The data from these genome-wide analyzes is stored in a relational database which is used in the publicly available web services for upstream analysis and visualization of the putative cis-regulatory elements in the human genome. Kun ihmisen genomi saatiin sekvensoitua eli ihmisen geenit oli löydetty ja eritelty vuosituhannen alussa, tiedemiehet yllättyivät ihmisen geenien pienestä määrästä. Ihmisellä havaittiin olevan vain vähän enemmän geenejä kuin yksinkertaisella sukkulamadolla. Koska geenien lukumäärä ei pystykään selittämään ihmisen ja sukkulamadon ulkoisia eroavaisuuksia, selitystä ruvettiin etsimään geenien toiminnan eroista. Geenien toimintaa säädellään monisoluisissa eliöissä hyvin tarkasti tiettyyn paikkaan ja tiettyyn osaan ruumista. Tietyt proteiinit toteuttavat geenien säätelyä sitoutumalla tiettyihin kohtiin DNA:ta säädeltävän geenin läheisyydessä. Näiden DNA:han sitoutumiskohtien löytäminen genomista on kokeellisesti hyvin haastavaa: ne saattavat sijaita hyvin kaukana säädeltävästä geenistä eikä proteiinien sitoutumissääntöjä tunneta vielä kovin hyvin. Väitöstyössä on kehitetty laskennallisia menetelmiä geenisäätelyyn liittyvien DNA sitoutumiskohtien paikantamiseen eri nisäkkäiden genomeja vertailemalla. Esimerkiksi ihmisen ja hiiren genomeja vertailemalla voidaan paikantaa DNA:n pätkiä, jotka ovat olleet hiirien ja ihmisten viimeisessä yhteisessä esivanhemmassa noin 65 miljoonaa vuotta sitten ja lisäksi vaikuttavat mahdollisilta proteiinien sitoutumiskohdilta. Tällaisia mahdollisia DNA:han sitoutumiskohtia on löydetty ihmisen genomista tuhansia, ja osan niistä on kokeellisesti havaittu säätelevän lähellä sijaitsevaa geeniä. Sitoutumiskohtien analysointiin kehitettiin väitöstutkimuksessa menetelmä, jolla voidaan ennustaa geenijoukoille säätelyproteiineja. Nykyaikaiset tehoseulontamenetelmät löytävät nopeasti geenijoukkoja, joilla on jokin kiinnostava ominaisuus, jonka säätelystä ollaan kiinnostuneita. Kehitetyllä menetelmällä voidaan helposti ennustaa esimerkiksi tiettyyn sairauteen liittyvien geenien säätelijä. Kun mahdollinen säätelijäproteiini tunnetaan, sitä vastaan voidaan kehittää lääke. Työn tulokset antavat uusia menetelmiä erityisesti vaikeasti tutkittavien yksilönkehityksen aikana säädeltyjen geenien analyysiin. Kehitettyjen menetelmien lääketieteelliset sovellukset liittyvät esimerkiksi kudosspesifiin kasvun säätelyyn ja syöpägeenien kasvainspesifisyyteen. Nämä sovellukset pyrkivät selvittämään mm. syytä ihmisen suhteettoman suurille aivoille ja pienille lihaksille ja toisaalta pyrkivät avaamaan uusia lähestymistapoja esimerkiksi syövän diagnostiikkaan ja hoitoon.
  Preview · Article ·
Show more