Article

Deprivation and systematic stroke prevention in general practice: an audit among general practitioners in the Rotterdam region, The Netherlands.

Department of Public Health, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.
The European Journal of Public Health (Impact Factor: 2.59). 01/2004; 13(4):340-6.
Source: PubMed

ABSTRACT

To investigate differences in quality of preventive care provided by general practitioners (GPs) to patients at risk of stroke living in deprived and non-deprived neighbourhoods in the Rotterdam region.
A 'deprivation score' was used to categorize neighbourhoods according to their deprivation status. Data on the process of patient care were collected by means of chart review and interviews with GPs. Cases of stroke (n=188) were retrospectively audited by an expert panel with guideline-based review criteria. To measure differences in quality of patient care between neighbourhoods, deprivation scores were related to scores for sub-optimal care.
After adjustment for socio-demographic characteristics, patients in deprived neighbourhoods had an increased risk (OR 1.95 (95% CI: 0.98-3.90)) of having received sub-optimal preventive care if compared with patients in non-deprived neighbourhoods. This excess risk was limited to women (OR 3.57 (95% CI: 1.39-9.16) vs OR 1.01 (95% CI: 0.41-2.48) in men). Adjustment for socio-demographic characteristics and risk factor distribution did not change the OR for women to receive sub-optimal care significantly (OR 3.21 (95% CI: 1.24-8.31)). Sub-optimal care originated mainly from deficiencies in follow-up of treated hypertensive and diabetes patients and evaluation of patients' cardiovascular risk profile. Among treated hypertensive women in deprived neighbourhoods who received sub-optimal care, the mean number of deficiencies related to follow-up was almost double that of the corresponding group in non-deprived neighbourhoods.
Quality of care to prevent stroke in general practice differs considerably between deprived and non-deprived neighbourhoods. Patients in deprived neighbourhoods, and women in particular, have almost twice the risk of receiving sub-optimal preventive care.

Download full-text

Full-text

Available from: Anna Peeters
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Avendano M, Boshuizen HC, Schellevis FG, Mackenbach JP, Van Lenthe FJ, Van den Bos GAM. Verschillen in preventieve zorg door huisartsen verklaren sociaal-economische verschillen in de incidentie van CVA niet. Huisarts Wet 2007;50(5):186-93. Vraagstelling Bestaan er in Nederland sociaal-economische verschillen in de incidentie van een cerebrovasculair accident (CVA) en in de kwaliteit van de preventieve zorg van huisartsen met betrekking tot CVA? Onderzoeksopzet Wij volgden gedurende 12 maanden 190.664 patiënten uit 96 verschillende huisartsenpraktijken. Gegevens over alle gestelde diagnosen, verwijzingen naar de tweede lijn, voorgeschreven geneesmiddelen en diagnostische procedures ontleenden we aan het elektronisch medisch dossier. De kwaliteit van de preventieve zorg, gedefinieerd als de zorg door de huisarts voor aandoeningen die een verhoogd risico op CVA met zich meebrengen, bepaalden we aan de hand van 8 kwaliteitsindicatoren op basis van de NHG-Standaarden. Resultaten Een lager opleidingsniveau was bij mannen, maar niet bij vrouwen geassocieerd met een hogere incidentie van CVA (RR voor mannen 1,36, 95%-BI 1,06-1,74). Zowel onder mannen als vrouwen werden sociaal-economische verschillen waargenomen in het vóórkomen van hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus, angina pectoris, hartfalen en perifeer arterieel vaatlijden. Wanneer lager opgeleide patiënten met hypercholesterolemie cholesterolverlagende medicatie kregen voorgeschreven, was dat minder vaak een statine. Er konden geen duidelijke verschillen in de kwaliteit van zorg worden aangetoond voor andere aandoeningen die een verhoogd risico op CVA met zich meebrengen. Conclusie De algemene toegankelijkheid van huisartsenzorg en de implementatie van richtlijnen in de huisartsenpraktijk hebben er waarschijnlijk aan bijgedragen dat er aan alle sociaal-economische groepen gelijke en gestandaardiseerde zorg geboden wordt voor aandoeningen die een verhoogd risico op CVA geven. Dit heeft er echter niet toe geleid dat er geen sociaal-economische verschillen in de incidentie van CVA meer bestaan. Avendano M, Boshuizen HC, Schellevis FG, Mackenbach JP, Van Lenthe FJ, Van den Bos GAM. Disparities in stroke preventive care in general practice did not explain socioeconomic disparities in stroke. Huisarts Wet 2007;50(5):186-93. Objective To assess socioeconomic disparities in stroke incidence and in the quality of preventive care in general practice for stroke in the Netherlands. Study design and setting A total of 190,664 patients who registered in 96 general practices were followed up for 12 months. Data were collected on diagnoses, referrals, prescriptions, and diagnostic procedures. Hazard ratios (HR) were calculated to assess the association between educational level and stroke incidence. We developed quality indicators based on evidence based guidelines for stroke prevention at general practice, and assessed deviations from these guidelines. Multilevel logistic regression was used to assess socioeconomic disparities in the quality of preventive care for stroke precursors. Results Lower educational level was associated with higher incidence of stroke in men (HR 1.36, 95% CI 1.06-1.74) but not in women. Among both men and women, there were socioeconomic disparities in the prevalence of hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, angina pectoris, heart failure, and peripheral artery disease. Lower educated hypercholesterolemia patients under medication were less likely to be prescribed statins (odds ratio 0.62, 95% CI 0.42-0.91). However, for other precursors of stroke, there were no major disparities in the quality of preventive care. Conclusion There are socioeconomic disparities in stroke incidence among men but not among women. Socioeconomic differences in factors such as hypertension and diabetes are likely to contribute to stroke disparities. Universal access to general practice and the implementation of general practice guidelines in the Netherlands are likely to have promoted the provision of equal and standardised care for stroke precursors across socioeconomic groups. CVA-incidentie-onderzoek-preventie-sociaal-economische verschillen-zorg
  No preview · Article · May 2007 · Huisarts en wetenschap
 • Source

  Full-text · Article ·
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Not Available
  No preview · Conference Paper · Jul 2003
Show more