Article

[Some aspects of pleiotropic activity of erythropoietin].

Oddzial Nefrologii SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Polskie archiwum medycyny wewnȩtrznej (Impact Factor: 2.12). 11/2004; 112 Spec No:81-8.
Source: PubMed
0 Followers
 · 
4 Reads