Article

Efficacy of desmopressin in patients with multiple sclerosis suffering from bladder dysfunction: A meta-analysis

Department of Health Sciences, University of Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands
Acta Neurologica Scandinavica (Impact Factor: 2.4). 08/2005; 112(1):1-5. DOI: 10.1111/j.1600-0404.2005.00431.x
Source: PubMed

ABSTRACT

The current review evaluates the safety and efficacy of desmopressin in patients with multiple sclerosis (MS) who suffer from both daytime and nocturnal voiding frequency and from incontinence.
A literature search was carried out looking for studies published between 1990 and 2003 which evaluated desmopressin in MS patients with bladder dysfunction.
The grand total mean effect sizes show the following estimates of clinical relevant differences: desmopressin has a moderate effect on the number of voids during the day or during the night over a period of 6 h after taking the drug. A large effect associated with the use of desmopressin was detected by the mean difference in urine volume (ml) in 6 h. A small effect was detected in the mean 24-h urine volume. Serum sodium levels were combined with plasma osmolality in some studies and were found to be not significantly affected by desmopressin treatment.

Download full-text

Full-text

Available from: Berrie Middel
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: People with Multiple Sclerosis (MS) perceive consequences of this chronic condition that are not limited to impairments in physical functioning but also have their impact on limitations in activities and restrictions in participation in life situations. There is a growing awareness among healthcare professionals that there is a meaningful difference between the objective problems in functioning and the subjective perception of these problems that should be followed by suitable care and support interventions. A measure for healthcare professionals and people with MS with the goal to evaluate the objective consequences of MS and the subjective perception of these consequences was until recently not available. The Multiple Sclerosis Impact Profile (MSIP) is a recently developed self report measure for assessing the impact of MS on a broad spectrum of (potential) problems in functioning and the perception of these problems. The MSIP showed sound psychometric qualities and seemed to be a useful instrument in clinical practice for the health professional and for persons with MS
  Full-text · Article ·
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een self-report meetinstrument voor mensen met Multiple Sclerose (MS) voor het verzamelen van gegevens over hun functioneringsproblemen en de beleving van deze functioneringsproblemen: de Multiple Sclerosis Impact Profile (MSIP). De MSIP is gebaseerd op onderwerpen uit de Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Vervolgens worden de gevolgen van aan MS gerelateerde gezondheidsproblemen voor de kwaliteit van leven beschreven. Ten slotte worden de resultaten van een proefonderzoek naar de bruikbaarheid van de MSIP in geïntegreerde en patiëntgerichte zorg voor mensen met MS te onderzoeken beschreven. Drie van de vier doelen zijn bereikt terwijl de vierde doelstelling verder bevestigd moet worden. De MSIP is een meetinstrument dat MS specifieke functioneringsproblemen meet en beschikt over adequate psychometrische kwaliteiten. De toegevoegde subjectieve dimensie aan het objectieve deel van de MSIP geeft de beleving van gerapporteerde functioneringsproblemen weer. Beide delen van de MSIP geven duidelijk te onderscheiden dimensies van het menselijk functioneren weer. De ICF bleek een bruikbare classificatie voor het ontwikkelen van een meetinstrument dat zowel de aanwezigheid als de ernst van aan MS gerelateerde functioneringsproblemen weergeeft. Functioneringsproblemen en de beleving ervan, gemeten met de MSIP, bleken een statistisch significante en klinisch relevante bijdrage te leveren aan de verklaring van kwaliteit van leven. Stoornissen in mentale functies en de beleving ervan waren de belangrijkste indicatoren in het verklaren van de kwaliteit van leven. De MSIP lijkt bij te dragen aan de communicatie tussen zorgvrager en hulpverlener.
  Full-text · Article ·
 • Source

  Preview · Article ·
Show more