Article

Association of aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drug use with incidence of non-Hodgkin lymphoma

Department of Health Sciences Research, Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA.
International Journal of Cancer (Impact Factor: 5.09). 09/2003; 106(5):784-8. DOI: 10.1002/ijc.11311
Source: PubMed

ABSTRACT

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including aspirin, seem to have chemopreventive properties against several types of cancer, particularly colon cancer. Persons with rheumatoid arthritis, an autoimmune disease for which NSAIDs are used commonly, have been reported to be at lower risk of colon cancer but at elevated risk of non-Hodgkin lymphoma (NHL), raising the possibility that NSAIDs may be a risk factor for NHL. We evaluated the association of use of NSAIDs, arthritis history, and risk of NHL in a prospective cohort of 27,290 postmenopausal women from the state of Iowa. The frequency of use of aspirin and of other NSAIDs excluding aspirin (e.g., ibuprofen), as well as a physician diagnosis of rheumatoid arthritis (RA) or osteoarthritis (OA), were self-reported on a questionnaire mailed in 1992. The incidence of NHL was ascertained through annual linkages to the Iowa SEER Cancer Registry. Relative risks (RR) and 95% confidence intervals (CI) were estimated using Cox proportional hazards regression. Through 7 years of follow-up, 131 cases of NHL were identified. Compared to women who did not use either aspirin or other non-aspirin NSAIDs, women using aspirin exclusively (RR = 1.71; 95% CI = 0.94-3.13), non-aspirin NSAIDs exclusively (RR = 2.39; 95% CI = 1.18-4.83), or both types of drugs (RR = 1.97; 95% CI = 1.06-3.68) were at increased risk of NHL. A diagnosis of RA (RR = 1.75; 95% CI = 1.09-2.79), but not OA (RR = 1.06; 95% CI = 0.67-1.68), was associated with risk of NHL, but the positive association of use of aspirin and other NSAIDs with NHL was independent of RA history. Multivariate adjustment for other NHL risk factors only attenuated slightly these associations, whereas exclusion of cases occurring during the first 2 years of follow-up strengthened the associations. These data suggest that use of NSAIDs, either aspirin or other non-aspirin NSAIDs, are associated positively with risk of NHL, and that this association is independent of RA history.

Full-text preview

Available from: onlinelibrary.wiley.com
 • Source
  • "95% CI= 0.99-1.97). This association was lost when aspirin was evaluated alone (Cerhan et al, 2003). Finally, no association between aspirin and other analgesics and lymphoma or leukaemia was observed in two other hospital-based case-control studies (Rosenberg et al, 1995, Cartwright et al, 1988) and in a large study cohort (Sorensen et al, 2003). "

  Full-text · Chapter · Oct 2011
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Rheumatoid arthritis (RA) patients have premature mortality. Contrary to the general population, mortality in RA has not declined over time. This study aimed to evaluate determinants of mortality in RA by examining causes of death (CoDs) over time, accuracy of CoD diagnoses, and contribution of RA medication to CoDs. This study further evaluated detection rate of reactive systemic amyloid A amyloidosis, which is an important contributor to RA mortality. CoDs were examined in 960 RA patients between 1971 and 1991 (Study population A) and in 369 RA patients autopsied from 1952 to 1991, with non-RA patients serving as the reference cases (Study population B). In Study population B, CoDs by the clinician before autopsy were compared to those by the pathologist at autopsy to study accuracy of CoD diagnoses. In Study population B, autopsy tissue samples were re-examined systematically for amyloidosis (90% of patients) and clinical data for RA patients was studied from 1973. RA patients died most frequently of cardiovascular diseases (CVDs), infections, and RA. RA deaths declined over time. Coronary deaths showed no major change in Study population A, but, in Study population B, coronary deaths in RA patients increased from 1952 to 1991, while non-RA cases had a decrease in coronary deaths starting in the 1970s. Between CoD diagnoses by the clinician and those by the pathologist, RA patients had lower agreement than non-RA cases regarding cardiovascular (Kappa reliability measure: 0.31 vs. 0.51) and coronary deaths (0.33 vs. 0.46). Use of disease modifying anti-rheumatic drugs was not associated with any CoD. In RA patients, re-examination of autopsy tissue samples doubled the prevalence of amyloid compared with the original autopsy: from 18% to 30%. In the amyloid-positive RA patients, amyloidosis was diagnosed before autopsy in only 37%; and they had higher inflammatory levels and longer duration of RA than amyloid-negative RA patients. Of the RA patients with amyloid, only half had renal failure or proteinuria during lifetime. In RA, most important determinants of mortality were CVDs, RA, and infections. In RA patients, RA deaths decreased over time, but this was not true for coronary deaths. Coronary death being less accurately diagnosed in RA may indicate that coronary heart disease (CHD) often goes unrecognized during lifetime. Thus, active search for CHD and its effective treatment is important to reduce cardiovascular mortality. Reactive amyloidosis may often go undetected. In RA patients with proteinuria or renal failure, as well as with active and long-lasting RA, a systematic search for amyloid is important to enable early diagnosis and early enhancement of therapy. This is essential to prevent clinical manifestations of amyloidosis such as renal failure, which has a poor prognosis. Nivelreuma aiheuttaa nivelmuutoksia, mutta se myös lyhentää elinikää. Reumapotilaat kuolevat samoihin sairauksiin kuin väestö, mutta myös nivelreumaan. Vaikeassa reumassa toisinaan kehittyvä sekundaarinen amyloidoosi on tärkeä elinikää lyhentävä tekijä. Reumapotilaiden elinikä ei ole pidentynyt toisin kuin väestön keskimääräinen elinikä. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää reumapotilaiden lisääntyneeseen kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä tutkimalla reumapotilaiden kuolinsyitä pitkän ajanjakson aikana, kuolinsyydiagnoosien tarkkuutta, reumalääkityksen vaikutusta kuolinsyihin ja sitä kuinka kattavasti amyloidoosi oli diagnosoitu. Väitöskirjatyössä tutkittiin 960 reumapotilaan kuolinsyyt vuosilta 1971 - 1991 (aineisto A) ja 369 reumapotilaan ja verrokkien kuolinsyyt, jotka oli todettu ruumiinavauksessa vuosina 1952 - 1991 (aineisto B). Kuolinsyydiagnoosin osuvuutta tutkittiin vertaamalla ruumiinavauslähetteen oletettuja kuolinsyitä ruumiinavauksessa todettuihin kuolinsyihin (aineisto B). Ruumiinavauksessa otetut kudosnäytteet tutkittiin uudelleen 90%:lta potilaista amyloidoosin toteamiseksi ja sairaskertomustiedot kerättiin vuoden 1972 jälkeen kuolleilta reumapotilailta (aineisto B). Sydän- ja verisuonitaudit, reuma ja infektiot olivat reumapotilaiden tärkeimmät kuolinsyyt. Reuman aiheuttamat kuolemat vähenivät. Reumapotilaiden sepelvaltimotautikuolemat lisääntyivät 1952 - 1991 välillä. Verrokeilla ne kääntyivät laskuun 1970-luvulla (aineisto B). Reumapotilaiden sydän- ja verisuonitauti- ja sepelvaltimotautikuolemat olivat alidiagnosoituja. Reumalääkkeiden käyttö ei vaikuttanut kuolinsyihin. Amyloidoosi oli todettu elinaikana vain kolmasosalla reumapotilaista. Reumapotilaiden kudosnäytteiden uudelleentutkiminen lisäsi amyloidoosin määrän kaksinkertaiseksi ruumiinavauksessa todettuihin verrattuna. Näillä potilailla tulehdusarvot olivat olleet korkeammat ja reuma oli kestänyt pidempään. Heistä vain puolella oli elinaikana todettu munuaisten vajaatoiminta tai valkuaisvirtsaisuus. Reumapotilaiden tavallisimpia kuolinsyitä olivat sydän- ja verisuonitaudit, reuma ja infektiot. Reumapotilaiden sepelvaltimotauti näyttää olevan alidiagnosoitu. Sepelvaltimotaudin aktiivinen etsiminen ja tehokas hoito ovat tärkeitä kuolleisuuden vähentämisessä. Amyloidoosi myös voi jäädä toteamatta elinaikana. Amyloidoosia kannattaa etsiä etenkin reumapotilailta, joilla on munuaisten vajaatoiminta, valkuaisvirtsaisuus tai pitkään kestänyt ja aktiivi reuma. Amyloidoosin varhainen toteaminen on tärkeää, jotta voidaan estää sen eteneminen reuman hoitoa tehostamalla.
  Preview · Article ·
 • Source

  Full-text · Article · May 2004 · International Journal of Cancer
Show more